Нашата адвокатска кантора предоставя професионална правна услуга за изготвяне на възражения срещу АУАН. Абревиатурата  АУАН произлиза от акт за установяване на административно нарушение, а възражението по него представляват средство за защита на твърдения за нарушения.

Възраженията срещу АУАН представляват отделен процесуален способ за защита от възражения, които нарушителя може да впише при връчване на акта.

Акт за установяване на административно нарушение се издава от компетентни държавни органи при установяването, че даден правен субект е извършило административно нарушение.

Възможно е да се подаде възражение срещу акт за установяване на административно нарушение, ако в момента на проверка се твърди, че проверяваното лице не носи съответните документи или няма лиценз за извършване на определената дейност.

Възражение срещу акт на КАТ

Най-масовите примери за подобни случаи са, когато шофьор не носи своята шофьорска книжка или няма сключена задължителна гражданска отговорност. Тези актове се дават на нарушителите от органите на КАТ при извършени рутинни проверки по време, на които е установено нарушението.

Твърдяното като нарушител лице може да се защити като подаде възражение срещу АУАН до административно-наказващия орган. Към възражението трябва да са приложени съответните доказателства, с които да се подкрепи, че посоченото нарушение не е истина.

При представянето на възражението трябва да попълните възражение срещу акт на кат образец. В този документ посочвате, че оспорвате съставения акт за установяване на административно нарушение с номер /посочвате номера на акта/. В образеца също трябва да опишете ситуацията, която се е случила и е довела до съставянето на акта за нарушение.

Правно съдействие при обжалване на акт от КАТ

Обжалването на акт от КАТ протича на две фази. Първа фаза представлява обжалването на акта пред районния съд по място, на което е извършено нарушението. Ако жалбоподателят не е доволен от постановеното решение на районния съд може да подаде иск за обжалване към административния съд. Именно там се решава делото с окончателно съдебно решение.

Във всички ситуации, в които е връчено наказателно постановление вие имате пълното право да се обърнете към адвокат по административно право. Юристите от soflaw.bg предлагат консултации относно процедурите по обжалване на акт от КАТ и какви са вашите шансове за спечелване на делото.

Целта на нашия екип от професионалисти е да предостави ефективна правна подкрепа, чрез която да помогнем на нашите клиенти да се защитят срещу неправомерни актове на КАТ. От нашия екип може да очаквате първоначална консултация, на която ще ви запознаем с процедурата и вашите права, избор на правилни стратегии и правно съдействие през целия съдебен процес.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon