Наследявате дългове… Без паника!

Когато някой почине, обикновено оставя наследници – родители, деца, съпруг и други, които получават наследството на починалия. За всеки един от тях възниква възможността да приеме или да се откаже от наследството, без значение какви са причините за това.

Обичайно наследяването се свързва с придобиване на определени права – придобиване на имоти, движимо имущество, пари, ценности. Наследството обаче включва не само правата, но и задълженията на наследодателя – банкови кредити, заеми към физически лица, неплатени сметки, задължения за данъци и др.

При това положение е възможно да се окаже, че починалият е оставил на наследниците си повече задължения, отколкото права или дори само задължения.

За да не налага наследниците да плащат дълговете на своя наследодател, те могат да направят отказ от наследство – на практика в тези случаи наследниците се отказват както от задълженията, така и от правата на починалия. Отказ от наследство обаче не може да бъде направен, ако наследството вече е прието!

Законодателят е предвидил и още една възможност за наследниците, с която да избегнат плащането/изпълнението на дълговете на наследодателя: когато починалият има все пак някакви права, по-добре е наследниците да приемат наследството по опис – в тези случаи те отговарят само до размера на полученото наследство.

Отказ от наследство обикновено наследниците правят, когато в наследството на починалия има само задължения или задълженията са много повече от правата.

Наследникът може да се откаже от наследство, като подаде Заявление за отказ от наследство до районния съд по последния постоянен адрес на починалия, което заявление трябва да съдържа три имена на наследника, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и изявление, че наследникът се отказва от наследството.

Заявлението за отказ от наследство трябва да бъде с нотариална заверка на подписа!

Към Заявлението задължително се прилагат следните документи:

  • Препис-извлечение от акт за смърт;
  • Удостоверение за наследници;
  • Вносна бележка за платена държавна такса.

За отказ от наследство се дължи държавна такса в размер на 25 лева: 20 лева за подаване на заявлението за отказ и 5 лева за издаване на удостоверение, която се заплаща по сметка на районния съд.

Отказът от наследство се вписва в особена книга на съда, след което се издава удостоверение на наследника, че се е отказал от наследството. Наследникът следва да отиде в съда да получи готовото удостоверение. След вписването наследникът не може да оттегли своя отказ.

При процедурата по отказ от наследство е препоръчително да ползвате услугите на добър адвокат, който най-напред да Ви консултира дали за Вас би било изгодно да направите отказ от наследство и евентуално след това да Ви съдейства, като изготви Заявлението за отказ от наследство, депозира го в съда и предприеме всички необходими действия за приключване на процедурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon