Юридическите казуси с недвижими имоти са една от сферите, в които Адвокатска кантора „Дотова & Божинова“ специализира изключително тясно. Експертите в кантората са изградили значителен опит в областта, трупан с брой разрешени казуси и успешно водени дела.

Едни от най-честите казуси в областта на недвижимите имоти, с които граждани идват в нашата кантора, са именно във връзка с възникване на конкретен правен проблем със съсобственик.

Независимо какъв е характерът на спора, възникнал между вас и друг съсобственик, нашите адвокати са готови да ви съдействат с експертни знания и действия за гарантиране на вашите интереси и права. Обърнете се към нас за правна консултация по проблема, която при необходимост може да прерасне в представителство по дело при спор между съсобственици. Така ще си гарантирате пълна защита на интереса и справедливо разрешаване на проблема.

Съдействие при правни спорове между съсобственици от всякакво естество

Възможните хипотези са наистина много – от проблеми в управлението на съсобствеността, през иск за наем от съсобственик при извличане на граждански плодове от общия имот, продажба на съсобствен имот, до придобиване на имот по давност от съсобственик и пр.

Спецификата на тези дела идва от факта на съсобствеността – притежаването на една вещ от две или повече лица едновременно като собственици. Може да е налице делима или неделима съсобственост, като в единия случай е възможно вещта да бъде поделена на дялове, а във втория – това е недопустимо. Така е например при съсобствеността върху недвижим имот в рамките на съпружеска имуществена общност.

Адвокатите в кантората на SofLaw.bg са подготвени да отговорят на всички ваши въпроси в тази връзка и да осъществят необходимите действия за закрила на интереса ви. Занимаваме се и с много специфични проблеми като разваляне на договор за аренда от съсобственик, които изискват дълбоки познания в областта, затова приветстваме вашето доверие с прецизна правна експертиза.

Адвокатска помощ при продажба на дял от съсобствен имот на съсобственик

Когато един от съсобствениците желае да продаде своята част от имота, Законът за собствеността го задължава първо да предложи тази част за изкупуване на останалите съсобственици. Затова тук е добре да се изготви нотариална покана до съсобственика, с която да му се предложи да изкупи дела, предмет на продажбата.

Този документ ще послужи за доказателство на продавача, че е спазил изискванията на ЗС за предлагане на частта на другите съсобственици при същите условия, за да не се стига до спор за продажба на имот без знанието на съсобственика.

Свържете се с нас, ако имате нужда от съдействие за изготвяне на нотариална покана до съсобственик, както и ако е възникнал друг казус във връзка с вашето намерение за продажба на дял от съсобствен имот на съсобственик.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon