„Колекторски фирми“ е фраза, която е възникнала в практиката и се отнася до организации, които се занимават със събиране на вземания по занятие. Това обикновено са търговци, на които чрез договор за цесия е прехвърлено вземането на кредитора, така че последният се освобождава от „тежестта“ на търсенето на изпълнение от длъжника. Най-често към такива фирми за събиране на вземания се обръщат банки и фирми за бързи кредити.

Идеята на прехвърлянето на вземането е кредиторът да получи удовлетворение от събирача още преди изпълнението реално да е осъществено от длъжника. На теория всичко звучи добре, но на практика възникват множество проблеми с нагли колекторски фирми, които използват непозволени от закона методи за принуда на длъжника да заплати дължимата сума.

Кантората на SofLaw.bg е мястото, на което ще получите важна информация за това какви са възможностите Ви за защита срещу събирачите на вземания. Заповядайте на място, за да обсъдим вариантите пред Вас и какво в конкретика е най-добре да предприемете.

Адвокат за водене на дело срещу колекторски фирми

Кредиторът, в случая фирмата за бързи кредити, кредитната институция или банката, отпуснала кредита, може да сключи договор за прехвърляне на вземането по потребителския кредит само ако в него изрично е предвидена такава възможност.

От изключителна важност е да знаете, че не са редки случаите, в които колекторските фирми продължават да търсят изпълнение на задължението, след като вземането вече е било удовлетворено или след като е изтекла давността за неговото изпълнение.

За немалко колекторски фирми давността се оказва незначителна подробност, макар че в действителност тя премахва задължението за изпълнение и съответно отпада и възможността за принудително изпълнение. Имайте предвид, че ако изпълните погасено по давност задължение, дадената сума не подлежи на връщане.

Затова при съмнение за изтекла давност, най-добре е възможно най-бързо да се обърнете към адвокат, който да провери дали не е налице такава хипотеза за погасяване на задължението пред колекторски фирми по давност.

Адекватна адвокатска помощ – спасение от колекторски фирми

Много често в нашата кантора идват граждани, след като срещу тях вече са предприети действия за принудително изпълнение на задължението спрямо колекторите. Дори и в този случай има с какво да помогнем, за да се развие процесът по-благоприятно за Вас.

В закона са предвидени и механизми за „изненадване“ на длъжника, при прилагането на които той разбира за насочването на принудително изпълнение спрямо него с първите такива действия.

Ако получите покана за доброволно изпълнение, вследствие на издадени заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу Вас, имате възможност за адекватна защита. Затова не бързайте да платите сумата, а по-скоро се свържете с експерт, тъй като имате възможност да оспорите вземането по исков ред в дело срещу колекторската фирма.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon