Заповедно производство представлява правна дейност, при която се инициира съдебен процес с цел бързо и ефективно получаване на съдебно решение. В повечето случаи заповедното производство се случва във връзка с бездействие от страна на длъжника.

Важно е да обясним разликата между заповедно и исково производство. В обичайното исково производство се развива спор между двете страни, които подкрепят своите искания чрез представяне на доказателства в съда.

Целта на заповедното производство е да установи, че длъжникът не оспорва вземането на кредитора спрямо него. Ако длъжникът не предяви оспорване, съдът бързо издава заповед за изпълнение и издава изпълнителен лист.

Разбира се, длъжника има право да оспори претенцията на кредитора. Той може да претендира, че не дължи посочената сума или че вземането е погасено по давност. В такива случаи е задължително длъжникът да представи своето оспорване в установените законови срокове.

Какви са предимствата на заповедното производство

Заповедно производство обикновено се използва в случаи, когато ситуацията изисква бърз отговор от страна на съда.

Заповедното производство позволява на кредитора да започне законосъобразно принудително изпълнение срещу длъжника. Това е бърз и ефективен начин за установяване на задълженията на длъжника и вземане на мерки за изпълнение.

В процеса на заповедното производство не се представят доказателства, нито преписи от отговорната страна. Вместо това, самите документи, като заявлението за издаване на заповед за изпълнение, заповедта за изпълнение и всички други съдебни актове, свързани със заповедното производство, са стандартизирани и се изготвят по утвърдени образци.

Каква е процедурата по заповедно производство по ГПК

Нашите адвокати се занимават с подготовка за заповедно производство и са добре запознати с процедурата. Трябва да уточним, че при заповедното производство съдът уважава искането на заявителя само и единствено в случаите, в които то не се оспорва от длъжника.

Ако това е на лице съдът издава заповед за изпълнението на чл. 410 ГПК или чл. 417 ГПК на заявителя, както и изпълнителен лист, който според по чл. 410 ГПК се издава след влизане в сила на заповедта на за изпълнение.

Длъжникът има право да представи възражение срещу издадената заповед за изпълнение в предвидения от закона 1-месечен срок. Ако го направи съдът не издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист в полза на заявителя.

В тези случаи се предоставя възможност на заявителя да подаде искова молба срещу длъжника, като този процес е известен като исково производство.

Адвокатите от Soflaw.bg могат да ви помогнат с тълкувателно решение заповедно производство, с подготовката за заповедно производство и с консултация относно процедурата по исково или заповедно производство.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon