Повечето двойки, които имат общо дете, след като са взели решение да се разделят, уреждат по съдебен ред въпросите, свързани с местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, издръжката, осъществяване на лични контакти с детето.

В такива случаи обикновено упражняването на родителските права се предоставя на единия родител, а на другия се определя режим за осъществяване на лични контакти с детето. Семейното право е сложна материя и трябва да сте сигурни, че в случай на нужда, се доверявате на добър адвокат по семейно право.

Адвокат за водене на дело за родителски права

Много често обаче този режим на лични отношения между родителя, който не упражнява родителските права, и детето не се спазва, тъй като другият родител умишлено възпрепятства това.

Какво може да направи родителят, който има право на лични контакти с детето, когато другият родител ги възпрепятства?

Несъмнено най-добре е отношенията да се уредят извънсъдебно. Затова първото действие, което може да предприеме родителят, който има право на личен контакт с детето, е да изпрати нотариална покана до бившата/бившия си, с която да я/го покани да изпълни задължението си, съобразно съдебното решение, като му позволи да осъществи личен контакт с детето.

На второ място, след като вече има влязло в сила съдебно решение, с което се урежда режимът на лични контакти с детето, родителят, който не упражнява родителските права, може да се снабди с изпълнителен лист. Въз основа на изпълнителния лист той може да образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и с негова помощ да осъществи личните контакти с детето.

Тоест, за да упражни това свое право родителят, е необходимо да има влязло в сила съдебно решение относно въпросите, касаещи режима на лични отношения с детето. Ако обаче родителите са се разделили без да уредят тези отношения съдебно, тогава първо следва да бъде заведено дело.

Ако изпълнително дело бъде образувано, съдебният изпълнител изпраща съобщение до родителя-длъжник, с което го кани доброволно да позволи на другия родител да осъществи личен контакт с детето.

В крайна сметка, ако въпреки предприетите от съдебния изпълнител действия, родителят не предаде доброволно детето, съдебният изпълнител отнема детето принудително и го предава на родителя, който има право на лични контакти с детето.

Несъмнено това е доста неприятна ситуация, изпълнена с негативни емоции за всички, особено за детето и която ситуация би могла сериозно да травмира детето и да се отрази на психиката и цялостното му израстване. Поради това, трябва да бъдат положени всякакви усилия за уреждане на тези отношения доброволно!

Съгласно нашето законодателство възпрепятстването на личните контакти с детето е престъпление. Затова родителят с право на лични контакти може да подаде жалба до прокуратурата за неизпълнение на въпросното съдебно решение.

На последно място, като крайна мярка, родителят с право на лични контакти има възможност да заведе дело за промяна на упражняването на родителски права и да поиска те да му бъдат предоставени на него.

За да сте сигурни, че имате шанс при едно евентуално дело, свържете се с нас, адвокатска кантора SofLaw.bg, за да организираме безплатна консултация онлайн или на място в офиса ни.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon