Неустойката е често прилагано средство за защита на интереса на страните по двустранни договори в рамките на различни търговски взаимоотношения и не само. Предвиждането ѝ е договорен инструмент за гарантиране на точното изпълнение и осигуряване на дължимата по договор престация и затова продължава да се предпочита като превенция на неизпълнението, а при възникването му – като средство за обезщетяване.

Почти няма двустранна търговска сделка, в която да липсва клауза за неустойка. Затова и често корпоративните ни клиенти се обръщат към нас именно с молба за иницииране на дела за неустойки или съдействие по заведени срещу тях такива.

В случай, че сте изправени пред подобен казус, може да се доверите на натрупания от експертите ни практически опит в областта, съчетан с познаване на всички детайли от съдебната практика по сходни дела.

Неустойка по договор – функции и особености

Неустойката се урежда като правен институт в ЗЗД и ТЗ, като правилата в ТЗ се явяват специални по отношение на ЗЗД. Характерна отлика за търговската неустойка е, че тя не може да бъде намалена поради прекомерност, което е изключение от правилото на ЗЗД. Това изключение е приложимо само по отношение на двустранни търговски сделки, т. е. такива, сключени само между търговци.

Неустойката има обезпечителен характер, тъй като гарантира удовлетворение на кредитора при неизпълнение от страна на длъжника. Има превантивна функция, тъй като се явява непряк стимул за длъжника да изпълни доброволно и точно.

Притежава изразена обезщетителна функция, тъй като служи за обезщетение за вреди от неизпълнението в уговорения размер, без да необходимо конкретно доказване. Ползването от неустойката не е пречка за обезщетяване в по-голям от предвидения размер на неустойката, когато вредите действително го надвишават.

Допустимо е да се уговаря и неустойка с наказателен характер, чийто размер отива отвъд този на очакваните вреди.

Неустойката може да бъде предвидена като точно определена парична сума, която следва да се заплати при неизпълнение. Може да се предвиди и периодично начисляване или определяне на размера като % от главното задължение.

Когато е предвидена за конкретен вид неизпълнение, се прилага само при наличието на такова. Така например, ако в договора страните са се съгласили за въвеждането на компенсаторна неустойка, ако е налице частично изпълнение, тя няма да се дължи, тъй като е предвидена за пълно неизпълнение на съответното задължение.

Защитете интереса си с представителство от SofLaw по дела за неустойки

Основно дела за неустойки се водят за оспорване на неустойка по договор поради прекомерност или екзорбитантност. Чрез предявяване на иск може да се потърси от съда съответно да намали размера на неустойката или да я обяви за нищожна.

При „конкуренция“ на неустойка за забава и мораторна лихва, въпроси относно прекомерност на неустойката, за представителство по дела за неустойки и всякакви други казуси във връзка с неустойка по договор, може да разчитате на експертно съдействие от адвокатите по търговско право на SofLaw.bg.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon