Във фирмата Ви е възникнал казус, свързан с прекратяването на членството на починал съдружник? Адвокатско дружество „SofLaw – Дотова и Божинова“ осигурява юридически консултации в сферата на търговското право, в това число и в областта на дружествените правоотношения. Предоставяме правно съдействие, консултация и помощ по въпроси, свързани с членството на съдружниците и произтичащите от него права и задължения.

В тази връзка предлагаме активна работа за разрешаване на казуси, свързани с наследяване на дружествени дялове в различни видове търговски дружества.

За наследяване на дружествен дял говорим, когато настъпи смърт на един от членовете на дружеството, тъй като законът обвързва настъпването на този факт с пораждане на определени права за наследниците. Въпроси възникват най-често в рамките на дружество с ограничена отговорност или еднолично такова, за които е предвидена специална процедура за приемане на нов съдружник.

Наследяване на дружествен дял в ООД

Дружественият дял представлява част от имуществото на дружеството. Самото му притежаване е имуществено право на съдружника. Наследяването също е имуществено право. При смърт на съдружник в ООД може да се наследи само дружественият дял на починалия, но не и неговото членствено правоотношение, което е част от личната му правна сфера и не може да бъде обект на наследяване.

Т. е. наследникът няма право да стане съдружник само на основание смъртта на наследодателя, който преди това е членувал в съответното търговско дружество. Обект на наследяване остава дружественият дял и отговарящата на него полагаща се на наследодателя печалба.

Наследниците получават правото да поискат да им бъде изплатена стойността на дружествените дялове на наследодателя.

Ако в дружественият договор е предвидено, че наследниците получават правото да приемат членството в дружеството на своя наследодател, нещата могат да се развият по друг начин и да се задейства процедура за приемане на наследника като нов съдружник. Отказът от членство в този случай не се смята за отказ от дружествен дял, който и в този случай следва да се изплати на отказалия се от членството в дружеството наследник.

Какво се случва при смърт на съдружник в събирателно дружество

Ако в учредителния договор е предвидено, че дружеството продължава да съществува, въпреки прекратяването на членството на някой от съдружниците, в случай, че то е настъпило поради смърт на съдружника, наследниците му получават право да встъпят в дружеството.

Необходимо е наследникът на починалия съдружник да изяви желание да встъпи в дружеството на неговото място в 3-месечен срок от откриване на наследството, т. е. от настъпването на смъртта.

В случай, че наследникът не желае да встъпи като съдружник, той получава парична компенсация. Размерът ѝ се равнява на стойността на дела на починалия като към нея се прибавя и делът от годишната печалба за периода до прекратяване на членството.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon