Регистрация на търговско представителство и клон

Като част от експертизата на SofLaw.bg в сферата на търговското право ние осигуряваме и необходимото правно съдействие в хипотезите на:

 • Регистрация на клон на българска фирма;
 • Регистрация на клон на чуждестранни лица;
 • Регистрация на търговско представителство на чуждестранни лица;
 • Търговско представителство на български търговци.

По съществото си регистрация на клон и търговско представителство са две различни услуги, тъй като двете фигури се отличават съществено. Въпросът за регистриране на търговско представителство се задава най-често от чуждестранни корпоративни клиенти, които търсят начин за организиране на подпомагаща бизнеса им дейност в Република България.

Какво е търговско представителство на чуждестранно лице

Що се отнася до търговско представителство на чуждестранно лице основно значение има уредбата в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Друг е въпросът какво е търговски представител в контекста на раздел II, глава шеста от ТЗ. Следва да се прави разлика между „търговски представител“ и „търговско представителство“ съответно съгласно уредбата на ТЗ и ЗНИ.

Търговското представителство често се бърка с клон на търговец, но това са две различни понятия. Както и при клона тук не говорим за нов, различен от чуждестранното лице правен субект.

При клона на търговец говорим за организиране осъществяването на стопанската дейност на търговеца чрез обособяване на част от нея в друго населено място, различно от седалището на търговеца. Има една относителна отделеност и обосебоност. За да може едно чуждестранно лице да има клон в страната, то трябва да е регистрирано с право да извършва търговска дейност според националното си законодателство.

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице

Целта при регистрация на търговско представителство може да бъде различна и обикновено се свързва с прокарване на възможност за рекламиране на дейността на представляваното лице и сключване на сделки от името му. В някои търговското представителство се избира и като начин за  за придобиване на позволение за пребиваване в страната под формата на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за продължително пребиваване.

Търговското представителство не може да реализира приходи от сключените от името на чуждестранното лице договори. Причината е, че средствата, с които се издържа трябва да се осигуряват от самото чуждестранно лице. Също така то не може да реализира стопанска дейност, а сделките, които сключва са редуцирани до кръга на нуждите на представителството – за наем на помещение, закупуване на канцеларски материали и пр. Пред клона няма такова ограничени.

Съгласно постановката в ЗНИ чуждестранните лица имат право да откриват търговски представителства в страната. За да се осъществи това е необходимо да се извърши регистрация в Българската търговско-промишлена палата.

Свържете се с адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ при всякакви въпроси и необходимост от правно съдействие по отношение на регистрацията на клонове и търговско представителство.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon