Абонаментно правно обслужване

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ Ви дава правото да получите предоставяните от нашите адвокати правни услуги на абонамент, според нуждите на Вашия бизнес. Кантората ни изготвя индивидуални пакетни планове със заложени месечни часове и предварително уговорени цени според количеството работа, която искате да свършим за Вас.

Адвокатско дружество SofLaw.bg предлага правно обслужване

Услугата е изключително подходяща и дори необходима за корпоративните ни клиенти – търговски дружества, еднолични търговци и други правни образования, които ежедневно са обвързани от динамиката на търговския оборот и дори и най-малката грешна стъпка би повлякла след себе си нежелани последици. Затова е добре да работим в екип, тъй като ние можем да минимизираме всякакви негативни ситуации в бизнеса и да Ви консултираме по всички правни въпроси и по всяко време, както устно, така и писмено.

Адвокатски услуги с абонамент

Част от услугите, за които може да разчитате на нас, при наличен абонамент са:

 • Даване на правни съвети и консултации устно и писмено;
 • Изготвяне на договори с контрагенти, общи услувия, политики за поверителност и др. /вкл. за сайта на Вашия бизнес/;
 • Преглед и промени по предложени от Ваши контрагенти договори;
 • Изготвяне на всякакви документи, като пълномощни, декларации, заявления, покани, запитвания;
 • Проучване и анализ на имотното състояние на Вашите настоящи и бъдещи партньори;
 • Изготвяне на трудовата документация с работниците и служителите – трудови договори, длъжностни характеристики, вътрешни правила, заповеди за назначаване и уволнение и др.;
 • Консултации във връзка с трудови казуси – назначаване на персонал, прекратяване на трудови договори, изплащане на обезщетения, дисциплинарно производство и др.;
 • Изготвяне на дружествени документи за вписване на промени и обявяване на актове в Търговски регистър и РЮЛНЦ, изпълнение на указания и обжалване на постановени от Търговски регистър и РЮЛНЦ откази.
 • Изготвяне на документи и регистрация на фирмата в необходимите институции, с оглед извършваната от Вас дейност – разрешения, лицензии, сертификати, удостоверения и др.;
 • Извънсъдебно решаване на спорове, изготвяне на споразумения и спогодби;
 • Водене на дела пред съдилища и арбитражи по възникнали спорове с партньори, клиенти, служители и др.;
 • Събиране на вземания от длъжници;
 • Обжалване на актове и наказателни постановления за наложени имуществени санкции и др.

Изброяването на горепосочените услуги не е изчерпателно, тъй като ние подхождаме с индивидуалност към всеки отделен клиент с оглед естеството на неговата дейност. Може да разчитате на нас за правни консултации устно и писмено, за изготвяне на всякакви документи, водене на преговори, проучвания, правни анализи, образуване на дела и за всичко друго, което възниква във вашата ежедневна дейност.

При избора на услугата абонаментно правно обслужване, Вие получавате индивидуален план с включени часове и цени, както и финален месечен отчет за свършената работа, изразходваните часове и пр. Така винаги ще знаете какво е изработено за Вас и какво сте платили, както и дали има необходимост от  променя на плана.

Нашите адвокатска кантора, изградила опит в абонаментното правно обслужване, предлага гъвкави условия, за да Ви бъдем максимално полезни в дейността.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon