Изпълнително дело

Когато едно лице (кредитор) притежава едно изпълняемо право (неудовлетворено притезание) и изпълнително основание (документ, доказващ това притезание) за него възниква правото на принудително изпълнение.

Адвокат за изпълнителни дела

Предлагаме правно съдействие в следните случаи:

 • Консултация при образувано изпълнително дело;
 • Отмяна на изпълнителни действия;
 • Подписване на споразумения;
 • Жалби срещу действията на ЧСИ;
 • Защита на длъжника в изпълнително производство;
 • Защита на кредитора по изпълнително дело.

На практика до принудително изпълнение се стига, когато липсва доброволно изпълнение на задължението от страна на длъжника. Принудителното изпълнение е право на едно лице, което наричаме взискател, да се обърне към  съдебен изпълнител (частен съдебен изпълнител или държавен  съдебен изпълнител), за да образува изпълнително дело и да предприеме всички съответни действия, за да получи това, което му се дължи.

Целта на изпълнителният процес е да предостави на взискателя дължимата престация чрез специално предвидени в ГПК правни способи. Изпълнителният процес от своя страна представлява производство, чиято цел е да наложи санкция на длъжника поради липсващо доброволно изпълнение. Преди започването на принудителното изпълнение следва да се издаде документ въз основа на изпълнителното основание, който е изпълнителният лист.

Издаването на изпълнителен лист се извършва по реда на особено производство по издаване на изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава от съда. Изпълнителното дело започва само по молба на взискателя, като към нея се прилага изпълнителния лист. Взискателят е длъжен да посочи в молбата изпълнителния способ, който съдебният изпълнител да предприеме.

В практиката най-честно прилагани способи за принудително изпълнение са запор на банкова сметка и възбрана на недвижим имот.

Добри адвокати по изпълнително дело в София

Важно е да знаете, че изпълнението не може да бъде насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата.

Принудителното изпълнение трябва да отговаря на предписаните условия за допустимост и да бъде извършено в рамките от предписания ред и форма. В много случаи обаче по изпълнителното дело се извършват редица незаконни действия, които водят до грубо нарушаване на правата както на длъжника по изпълнителното дело, така и на кредитора.

Тогава всяко лице, което смята, че правата му са нарушени, следва да предприеме действия защита на правата си чрез обжалване действията на съдебния изпълнител. Това е защита срещу процесуалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение. Обжалване на действията на съдебния изпълнител е уредено в чл. 435 – чл.438 от ГПК, като в закона са изрично посочени подлежащите на обжалване действия.

Ако сте взискател или длъжник по изпълнително дело и имате съмнение, че правата Ви са нарушени, най-добре е да се свържете с добър адвокат, с опит по изпълнителни дела, който  да Ви консултира и да предприеме своевременно всички необходими действия за максимална защита на правата и интересите си.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon