Процесуално представителство

НАРУШЕНО ГРАЖДАНСКО ПРАВО и НЕГОВАТА ЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС – “Защитата на Вашите права е нашата мисия и цел! Освен че искаме да бъдете защитени при нарушаване на правата Ви, искаме винаги да сте наясно дали действията Ви не нарушават чуждо право! Работейки с нас, ще получите най-добрата защита, навсякъде и по всяко време!

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ е създадена от екип от адвокати с изключителни познания в областта на процесуалното представителство и богат опит, натрупан при многобройното явяване в съдебната зала по всякакъв вид граждански спорове. Можем да Ви защитим и да бъдем до Вас при възникване на спор от различно естество, свързано с нарушааване на Вашите права като:

 • съдружник/акционер или управител в търговско дружество, търговски спор;
 • кредитор или длъжник при събиране на вземане, неизпълнение на договор и др.;
 • нарушено право на собственост, владение, ползване, дело за делба;
 • наследствен спор;
 • работник, служител или работодател по трудово спор;
 • родител, съпруг, дете;
 • потребител или търговец при потребителски спор;
 • при колективни искове;
 • взискател или длъжник по изпълнително дело и др.

Дело пред първа инстанция

Когато имате и най-малкото съмнение, че са нарушени правата Ви, независимо в какво качество се намирате в съответното правоотношение, не се колебайте да ни потърсите. Бъдете сигурни, че адвокатите от Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ никога няма да Ви подведат относно шансовете, които имате за спечелване на дело, смисълът то да бъде заведено или продължено, и разноските, които следва да платите. Ранната подкрепа от наша страна ще Ви даде прогноза и план за действие по пътя към спечелването му.

Независимо дали сте на страната на ищеца или на страната на ответника по спора, или сте трето лице, което помага на някоя от страните, можем да Ви направим печелившата от делото страна или да Ви измъкнем от спора в най-точния момент без излишни нерви, разходи и време.

Защитете правата и законните си интереси с наша помощ – адвокатите ни притежават знанията и опитът, които са Ви необходими за водене на дело в съда. Всяко право е обвързано с предвиден от закона срок за неговата съдебна защита, затова не губете време в отлагане на защитата си.

Няма разлика от коя страна на правния спор сте – ищец или ответник, пред съда имате равни права при осъществяване на своята защита, като законът е предвидил еднакви процесуални действия – подаване на искова молба, респ. отговор на искова молба, доказателствени искания, обжалване на действия на съда, участие в откритите по делото съдебни заседания, въззивна жалба и отговор на въззивна жалба, касационна жалба и отговор, подаване на частни жалби и др.

Разликата между двете страни е кой започва делото – ищецът е инициатор на спора, а ответникът е лицето, срещу което е насочена претенцията. Следва да знаете, че няма никакво значение за решението на спора от коя страна сте – от значение е дали до Вас стой добър адвокат, който да поеме защитата, да предвиди изхода от спора, да бъде искрен и да Ви каже какво предстои и кое е най-доброто решение.

Обръщайки се към нас като специалисти в процесуалното представителство веднага ще получите адекватно правно становище дали имате правен интерес от водене на дело или ще Ви помогнем да разрешите правния спор преди да е започнал, чрез постигане на спогодба, оттегляне или отказ от иска, медиация и пр.

Има множество инструменти, които се прилагат за решаване на правния спор бързо и евтино преди да се обърнете към съда. Затова ни потърсете навреме, за да разберете дали водене на дело е единственият изход от спора или може да го погасим и без съд, спестявайки Ви разходи и време, и най-важното удовлетворяване на претенцията Ви.

Обжалване на съдебни решения и определения

 

Постановяването на съдебно решение пред първата инстанция не е краят на спорното право.

В случай че не сте удовлетворени от съдебния акт имате право да го обжалвате в законоустановения за това срок и да предотвратите влизането му в сила и приключването на спора със сила на присъдено нещо.

Изготвянето на въззивна жалба е сложен процес, който е немислимо да се реализира качествено без добър адвокат, каквито са адвокатите от Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“. Налице са множество правила при обжалване, който следва да бъдат съобразени в подадената срещу решението въззивна жалба.

Когато сте спечилилата от делото страна пред първата инстанция, но срещу решението е подадена въззивна жалба от загубилата страна за Вас възниква качеството въззиваема страна, която има право да подаде отговор на въззивната жалба и да защити правото си от възможността за отмяна на съдебното решение от втората инстанция.

Както в първоинстанционното исково производство, така и във въззивното производство въззивникът и въззиваемат страна отново имат равни права за защита на своите законни интереси. Разглеждането на спора на втората инстанция може да промени изхода като се отмени съдебното решение изцяло или в отделна негова част или да потвърди решението на първоинстанционния съд, да го обяви за нищожно или недопустимо. За да си спестите всички излишни рискове при обжалване на решение или определение се обърнете към нас.

Касационно производство

Това е последната инстанция за разглеждане на правния спор, която се образува и води пред Върховен касационен съд на РБ независимо кой е бил съдът на втората инстанция и в коя част на страната ни.

Допускането на второинстанционното решение, респ. определение до касационното обжалване е възможно при наличието на изчерпателно изброените в закона предпоставки, които трябва да бъдат много добре обосновани в основанията за касационно обжалване, придружаващи касационната жалба.

Липсата на добро изложение на основанията за касационно обжалване води до недопускането на постановеното от втората инстанция съдебно решение до касационно обжалване и до приключването на правния спор.

Освен всички строги и сложни правила на закона във връзка с делата пред ВКС, следва да имате предвид и правилото, че касационната жалба се приподписва от адвокат и Ви съветваме това да се случи от наистина добър адвокат, който има капацитетът да се справи в последния шанс за обръщане на делото във Ваша полза, респективно за запазване на Вашето положение на печеливша страна. Нашите адвокати притежават именно този профил и имат изключителни познания и опит в делата пред ВКС.

Можем да изготвим за Вас най-доброто изложение на основания за касационно обжалване, касационна жалба, отговор на касационна жалба и насрещна касационна жалба, да Ви представляваме по делото във ВКС и да следим за законосъобразното протичане на делото.

Доверете ни се, за да получим възможността да защитим Вашита права и законни интереси по всяко време на висящия процес. Качествената услуга, предоставена по едно дело е изключително важна за правото Ви, тъй като един от основните принципи в гражданския процес е, че „Спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго. Повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда.“.

Веднъж решен правният спор не подлежи на пререшаемост, освен при отмяна на влезли в сила съдебни решения, но при точно заложени в закона критерии и в специално производство пред ВКС.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon