Трудово право

Трудовото право урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Трудовото право е основен правен отрасъл и засяга всички лица, които са страни по трудови правоотношения. Основният нормативен акт, който регулира трудовоправните отношения, е Кодексът на труда.

Адвокат по трудово право в София

В сферата на трудовото право могат да възникнат редица проблеми, с които човек не би могъл да се справи сам, независимо дали е от страната на работника/служителя или работодателя.

Най–често срещаните случаи на такива спорове възникват при незаконно уволнение (съкращаване на щата или дисциплинарно уволнение); неплащане на заплата или забавяне на плащането; неплащане на дължимо обезщетение.

При наличието на възникнал трудовоправен спор е добре да се обърнете своевременно към опитен адвокат в областта на трудовото право, за да гарантирате защита на Вашите права. Адвокатите от нашия екип предоставят пълно правно обслужване както на работници/служители, така и на работодатели.

Юристи по трудово-правни въпроси

В областта на трудовото право адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ предоставя следните услуги:

 • Устна правна консултация по трудовоправен спор;
 • Трудовоправни консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Правна защита и съдействие при незаконно прекратяване на трудов договор;
 • Правна консултация относно трудов договор;
 • Правна консултация и изготвяне на документи за налагане на дисциплинарни наказания;
 • Водене на дело за незаконно уволнение;
 • Водене на дело за неизплатено обезщетение;
 • Водене на дело за неизплатено трудово възнаграждение;
 • Водене на дело за възстановяване на работа;
 • Защита срещу незаконосъобразни действия на работодателя;
 • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители;
 • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове;
 • Консултации на работодатели;
 • Изготвяне на документи във връзка с трудовото законодателство;
 • Съдействие при преговори между служители и работодатели.

В адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“  ще получите необходимото правно обслужване във връзка с всички въпроси, които може да възникнат във връзка с трудовото правоотношение и изобщо в областта на трудовото право.

При необходимост от трудовоправна консултация се свържете с нас, а ние ще Ви предоставим правен съвет за решаване на Вашия случай. Нашата кантора е в готовност да Ви предостави качествено юридическо обслужване.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon