Семейно право

Семейното право е част от действащото право в Република България. Семейното право е тази част от правото, която урежда правата и задълженията вътре в семейството. Семейството – това са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца.

Адвокат по семейно право в София

В адвокатската кантора предлага услуги, свързани със следните случаи:

 • Развод по взаимно съгласие;
 • Развод по вина на един от съпрузите;
 • Дело за издръжка на дете;
 • Дело за издръжка на пълнолетен;
 • Дело за увеличаване на вече присъдена издръжка;
 • Дело за упражняване на родителски права;
 • Дело за определяне на лични отношения между родителя и детето;
 • Разрешение за пътуване в чужбина;
 • Дело за смяна на име;
 • Съдействие при съставяне на брачен договор;
 • Разрешение от съда за разпореждане с имот на непълнолетен или поставен под запрещение;
 • Разрешение от съда за теглене на влог на непълнолетен или поставен под запрещение;
 • Определяне на режим на лични контакти на бабата и дядото с детето.

Особеното при този дял на правото е, че урежда отношения само между физически лица. И по-конкретно – семейното право урежда имуществени и неимуществени отношения между физически лица, породени от юридически факти като сключване на брак, родство, осиновяване, учредяването на настойничество и попечителство.

Основните правни качества, които притежават лицата, участващи  в семейните отношения, са качеството им на съпруг или качеството им на родител. Едно лице придобива качеството съпруг, след като сключи с друго лице законен граждански брак.

Един от въпросите, който стои пред една двойка, решила да сключи граждански брак, е как ще се уреждат имуществените отношения помежду им. Имуществените отношения между съпрузите се уреждат по един от трите режима – режим на общност – т.нар. СИО, режим на разделност и договорен режим (брачен договор).

Най-разпространеният режим на имуществени отношения, който двойките в България избират, е този на съпружеска имуществена общност. И въпреки че никой не сключва брак  с идеята да се разделя с партньора си, в наши дни са много често срещани случаите, при които след определено време съпрузите решават, че искат да се разделят.

При това положение, те имат два варианта: когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен,  всеки от съпрузите може да иска развод – това е т.нар. развод по общия ред, а когато съпрузите имат сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, те могат спокойно да преминат към развод по взаимно съгласие.

Много често разводът е съпроводен със сериозни спорове на съпрузите за упражняване на родителските права, издръжка, осъществяване на лични контакти с детето, както и със спорове за имуществото им.

Добри юристи по семейно право

В нашата адвокатска кантора отчитаме деликатността на семейните отношения и това колко са стресиращи споровете в семейството при вече възникнали проблеми – както между съпрузите, така и между родители и деца.

Затова на първо място винаги полагаме усилия всички спорове на клиентите ни бъдат уредени доброволно. В случай, че не се стигне до доброволно уреждане на отношенията, подхождаме към всеки казус индивидуално с оглед максимална защита на интересите на нашите клиенти.

В случай, че се нуждаете от консултация във връзка с  дело за развод, дело за издръжка, дело за упражняване на родителски права и за определяне на лични отношения между родителя и детето, разрешение за пътуване в чужбина на дете, дело за смяна на име, изготвяне на брачни договори, предявяване на искове за определяне на по – голям дял при значителен принос на единия съпруг или имате нужда от правна помощ по друг семейно-правен казус, може да се свържете с адвокат по семейно право от нашия екип, който ще Ви окаже необходимата правна помощ за решаване на Вашия казус.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon