Административно право

Административното право и административният процес регулират отношенията между органите на държавната администрация от една страна и физическите или юридическите лица от друга.

Адвокат по административно право в София

Всяко физическо или юридическо лице неизбежно в някакъв момент влиза в отношения с държавата, като поводите за това могат да бъдат различни – например: искане за издаване на разрешителни или лицензии; оспорване на неоснователно издадени от държавния орган актове; обжалване на отказ за извършване на определение действия от държавния орган и други.

Административните органи (органи на изпълнителната власт) пък са тези държавни органи, които са натоварени с осъществяването на изпълнителна дейност и с упражняването на държавновластнически правомощия от определена със закона компетентност.

По повод на изпълнението на своите функции, административните органи издават множество индивидуални и общи административни актове. Административният акт по своята същност е едностранно властническо волеизявление на държавния орган.

За да бъде законосъобразен, административният акт следва да отговаря на редица изисквания. Общата уредба на издаването, оспорването и изпълнението на административни актове се съдържа в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Много често в процеса на издаване на административния акт държавният орган допуска груби нарушения на материалния или процесуалния закон или пък нарушава целта на закона, което прави издадения административен акт незаконосъобразен.

Професионална помощ от юрист по административно право

В случай, че имате и най-малкото съмнение, че издаденият административен акт не е законосъобразен, своевременно потърсете правна помощ от специализиран адвокат по административно право, който да Ви предостави необходимото правно съдействие за защита на Вашите права и законни интереси.

В сферата на Административното право адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ предлага следните услуги, включително, но не само:

 • Комуникация и представителство пред държавни и общински органи;
 • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;
 • Възражения срещу акт за установяване на административни нарушения;
 • Обжалване на наказателни постановления;
 • Обжалване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект и забрана на достъп до него;
 • Изготвяне на заявления за издаване на разрешителни, лицензии и др.;
 • Консултация и оказване на правно обслужване на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
 • Защита срещу незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавната и общинска администрация.

През годините екипът на адвокатската кантора в София „SofLaw – Дотова и Божинова“ е натрупал богат опит при обжалване на наказателни постановления и актове, обжалване на незаконно наложени глоби, обжалване на незаконни откази на административни органи, изготвяне на документи за издаване на лицензии, разрешения и регистрации във всякакъв вид публични регистри, водене на дело срещу НАП, НОИ, КЗП, КЗД, Агенция „Митници“, КФН  и други.

Ако имате подобен случай или какъвто и да е друг спор с държавен орган, не се колебайте да ни се доверите, а се свържете с нас незабавно.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon