Наследствено право

Когато едно лице почине, обикновено оставя наследници – родители, деца, съпруг и други, които получават наследството на починалия. Почти всеки от нас в даден момент от живота си се сблъсква с проблеми при наследяването.

С обществените отношения, които възникват по повод смъртта на едно физическо лице и във връзка с преминаването на имуществото му към други определени от закона или от последната воля на починалия лица, се занимава наследственото право.

Адвокат по наследствено право в София

Предлагаме следните услуги във връзка със завеждане или водене на дела по наследствено право:

 • Приемане на наследство по опис;
 • Отказ от наследство;
 • Делба на наследство;
 • Консултация при съставяне на дарения и завещания;
 • Спорове между наследници;
 • Възстановяване на запазена част от наследството;
 • Отмяна на завещателни и дарствени разпореждания;
 • Права на наследник;
 • Цялостно консултиране при наследяванел.

Наследственото право е съвкупност от гражданскоправни норми, уреждащи обществените отношения по повод смъртта на едно физическо лице и във връзка с преминаването на неговото имущество към други лица.

Наследството се открива в момента на смъртта на наследодателя в последното му местожителство. Моментът на смъртта има правно значение за: определяне кръга на наследниците, определяне на състава на наследственото имущество, преценка на действителността на сделките с наследството.

Мястото на откриване на наследството е последното местожителство. Тоест това е последният постоянен адрес на починалия. Местооткриването  има правно значение за: приемането на наследството, отказа от наследство, подсъдността на исковете за наследство. Наследяването се осъществява по закон и по завещание. 

При наследяването по закон законът определя кои са наследниците и какъв е размерът на дяловете им. Кръгът на наследниците по закон включва роднини на наследодателя и преживелият съпруг на наследодателя. Всички тези роднини на наследодателя се подреждат в четири реда наследници, а преживелият съпруг сънаследява с първи, втори и трети ред и изключва четвърти.

При завещанието завещателят се разпорежда с имуществото си в полза на едно или няколко лица за след смъртта му. Обикновено хората свързват наследяването с придобиването на някакво имущество. В действителност обаче,  наследството включва както  правата, така и задълженията на наследодателя – банкови кредити, заеми към физически лица, неплатени сметки, задължения за данъци и др.

Наследството е съвкупността от имуществените наследими права и задължения на наследодателя.

Юристи за разрешаване на казуси по наследствено право

Често срещани са ситуациите, при които наследниците не са били наясно с това и остават разочаровани, след като разберат, че освен права, получават в наследство и задължения или дори повече задължения, или само задължения.

При такава ситуация е много важно да сте запознати с правото, което Ви дава закона, а именно да направите отказ от наследство. Като адвокати, практикуващи в сферата наследствено право, бихме могли да Ви консултираме относно процедурата за отказ от наследство, какви документи са Ви необходими и изобщо дали е във Ваш интерес да правите отказ от наследство.

В сферата на наследственото право в адвокатска кантора „Soflaw Дотова и Божинова“ може да получите правна помощ във връзка с:  правата на наследника, размер на наследствени дялове, оспорване на завещание, доброволна и съдебна делба на наследство, приемане на наследство по опис, отказ от наследство, дело за възстановяване на запазена част от наследството и други въпроси, касаещи наследяването.  

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon