Недвижими имоти

Ако имате нужда от опитен адвокат относно въпроси, свързани с недвижимите имоти, може да се свържете с нас. Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ предоставя цялостно правно обслужване в областта на недвижимите имоти – правна консултация при сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред съд по дело за недвижими имоти, правна консултация при имотна измама и др.

Добър адвокат по недвижими имоти в София

Вещноправните спорове са едни от най-сложните и делата за недвижими имоти могат да продължат с години. Затова е силно препоръчително преди един човек да пристъпи към сключване на сделка с недвижим имот, да „инвестира“ в правна консултация с добър адвокат с опит в сделките с недвижим имот.

Адвокатът е този, който най-добре може да Ви съдейства както във връзка с подробното и компетентно проучване на собствеността на имота, така и с оформяне на всички документи във връзка с прехвърлянето на собствеността – предварителни договори, споразумения, анекси, пълномощни, нотариален акт и други.

При покупката на имот е  изключително важно да се извърши обстоен преглед на цялата история на собствеността на имота, за да се избегнат всякакви рискове за в бъдеще. В последните години се наблюдава зачестяване на имотни измами.

За да избегнете подобни проблеми и предвид инвестицията, която правите при покупката на жилище,  повече от препоръчително е да се свържете с адвокат, който да проследи собствеността на въпросния имот и да Ви съдейства за изготвянето на всички необходими документи.

Често в живота се случва да възникване спор по отношение на имот. От изключителна важност и значение в такава ситуация е да намерите специализиран адвокат, който да Ви предостави професионална правна помощ по конкретния казус.

Юристи по имотно право

Нашите адвокати предоставят широк спектър услуги относно недвижимите имоти, включително, но не само:

 • Предварителна консултация във връзка с извършването на бъдещи сделки с недвижими имоти;
 • Цялостно консултиране на сделки с недвижими имоти – покупки, продажби, дарение, наеми, замяна, ипотеки и др.;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
 • Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти;
 • Пълно проучване на собствеността на имота, предмет на бъдещата сделка;
 • Представителство пред нотариус;
 • Консултации и изготвяне на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, за право на ползване, за право на строеж, за право на пристрояване и надстрояване;
 • Съдействие при процедурата по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
 • Консултиране при съсобственост върху недвижими имоти;
 • Делба на имоти – доброволна и съдебна;
 • Извършване на проверка за вещни тежести върху имоти – ипотеки, възбрани, вписани искови молби, договори за наем и др.;
 • Консултации относно сключване, изпълнение и неизпълнение на договори с предмет недвижими имоти;
 • Съдействие на страните за снабдяване с документи, ако е необходимо;
 • Съдействие за заличаване на ипотеки;
 • Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти;
 • Изготвяне и консултиране на договори за дарение, замяна, договор за гледане и издръжка и др.;
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела, свързани с недвижими имоти – съдебна защита на правото на собственост, на другите вещни права и защита на владението.

Това са само част от услугите, които можем да Ви предложим. Ако се нуждаете от добър адвокат с богат опит с недвижимите имоти и желаете да получите квалифицирана адвокатска помощ за недвижим имот, се свържете с нас на посочените в сайта телефони. Нашият екип ще Ви консултира и ще предложи най-доброто решение за Вас!

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon