Институтът за защита на длъжника в контекста на изпълнителното производство се прилага основно в два случая: при класическо принудително изпълнение или в рамките на изпълнение по заповедно производство.

Те дефинират различни нюанси в защитата, които са съобразени с естеството на двете процедури по ГПК, които адвокатите от кантора „SofLaw – Дотова § Божинова“ използват за акуратно менажиране на казусите, изискващи експертна юридическа помощ за защита на длъжника.

Законът очертава няколко възможности, с оглед конкретните обстоятелства на проблема, които трябва да бъдат изследвани от опитен юрист за определянето на най-успешната пътека за максимална защита на интересите на длъжника по изпълнението.

Обхват на правното съдействие за защита на длъжника

Благодарение на натрупания опит в сходни казуси, адвокатите на SofLaw.bg предоставят широко съдействие за защита на длъжника в условията на принудително изпълнение, затова може да отнесете въпросите си до нашия екип, независимо от отликите на конкретните обстоятелства.

Длъжникът има право на защита както при нарушаване на процесуалните изисквания за законосъобразност на изпълнителното дело водено срещу него, така и при нарушения на материалноправните условия за законосъобразност. В първия случай по същество се касае за обжалване на действията на съдебния изпълнител, а във втория – защита по исков ред за опровергаване основанието на тези действия.

Защитата по заповедни производства се подчинява на други правила. Тя се осъществява чрез възражение срещу заповедта за изпълнение, обжалване на разпореждането за уважаване на молбата за незабавно изпълнение, възражение пред въззивен съд при лишаване от възможността за оспорване на вземането и иск за неговото оспорване.

В правна кантора „Дотова & Божинова“ ще получите адвокатско съдействие по всички въпроси, свързани с така очертаната защита и по-специфични случаи в тази връзка като:

 • Защита на ипотекарен длъжник в изпълнително производство;
 • Въпроси, свързани с освобождаване от отговорност на солидарен длъжник;
 • Казуси относно отговорност за дълга при смърт на длъжника.

Защита на длъжника при незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител

Една от най-значимите хипотези при защита на длъжника от процесуално незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител е при насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество. Дори ако длъжника няма никакво имущество, освен несеквестируемо, тук има важни специфики, които трябва да бъдат съобразени за преценката дали съответното действие на съдебния изпълнител е допустимо, затова е важно да се консултирате с опитен адвокат.

Ако длъжникът не е надлежно уведомен за изпълнението, той може да подаде жалба при отнемане на негова движима вещ или отстраняването му от имот като принудително изпълнение.

Самата жалба не спира изпълнението, но съдът може да реши да го постанови. Съдебният изпълнител носи имуществена отговорност в условията на непозволено увреждане.

При съмнение за наличие на изпълнително дело срещу вас, ваш клиент или търговски партньор, може да направите справка в Публичен централен регистър на длъжниците, воден от Камарата на частните съдебни изпълнители.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon