Изправени сте пред проблем с длъжник, който отказва да плати и търсите ефективен начин за осигуряване на дължимото изпълнение от негова страна? Изпълнителният процес има за цел да принуди длъжника да изпълни своето задължение, след като е налице годно изпълнително основание (влязло в сила съдебно решение, заповед за изпълнение и др.) и е основен способ в ръцете ви при такива хипотези.

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова & Божинова“ осигурява юридическо съдействие за адекватно защитаване на интересите и правата на кредитора, който в изпълнителния процес влиза във фигурата на взискател. Тук ще получите както експертна правна консултация, така и възможност да бъдете представлявани пред съдебния изпълнител в производството за най-добрата ви защита като взискател.

Свържете се с нас чрез посочения телефон, за да уговорим удобен час за планиране на конкретни действия за удовлетворяване на вашата претенция.

Съдействие в защита на взискателя срещу неизпълнение от длъжника

Може да ангажирате адвокат от SofLaw.bg за подготовката на цялата нужна документация за входиране, с цел стартиране на процедурата по принудително изпълнение. Може да разчитате на нас и за цялостно водене на процеса от ваше име за най-бърза и адекватна реакция спрямо действията на длъжника и развитието на процеса.

В рамките на производството ще бъдете информирани за всяка предприета стъпка, при проявен такъв интерес и ще ви бъдат разяснени конкретните извършени и планирани действия. Също така ще получите съвети относно най-адекватните способи за реализиране на принудителното изпълнение.

Защита на взискателя срещу действия на съдебния изпълнител

Макар и изпълнителното производство да е предвидено в интерес на взискателя, не е изключено да претърпите имуществени вреди от незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител. Когато сте предоставили воденето на производството в ръцете на опитен адвокат, той ще следи за спазването на процедурните правила от страна на съдебния изпълнител и при нарушаването им ще предприеме необходимите стъпки за обжалване на порочните действия.

Тук става въпрос за незаконосъобразност от процедурна страна, при която се поражда възможност за защита на взискателя чрез подаване на жалба пред компетентния съд.

Имате право да обжалвате не само действията, но и бездействията на ЧСИ и ДСИ. В този смисъл жалба може да се подаде срещу отказа му за образуване на изпълнително дело или за извършване на поискано от вас действие в рамките на изпълнителното производство.

На обжалване подлежи и спирането на процеса от страна на съдебния изпълнител, прекратяването на принудителното събиране на вземането, приключването на изпълнението и отказът за извършване на нова оценка.

Предвидена е и специална хипотеза за обжалване на постановлението за възлагане при ненадлежно наддаване при публична продан, когато сте участвали като наддавач, както и при невъзлагане по най-високата предложена цена, при същото условие.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon