Наемът на ново жилище или друг тип имот и вещ обикновено носи хубави емоции и вълнение, но и притеснения относно подписването на договора за наем. Но подписването на такъв тип договор е нормална, стандартна и законна процедура и без значение от коя от двете страни по договора сте, той не бива да ви притеснява.

Ако имате въпроси относно същността на договора, съдържанието му и неговото прекратяване, ние сме готови да отговорим на всички тях, за да сте спокойни и нормирани, когато дойде моментът за сключване на договор за наем.

Какво съдържа и какъв е срокът на договора за наем

Договорът за наем обикновено се сключва в писмена форма и съдържа важна информация за наема, срока на наемане на недвижимия имот и права и задължения на страните по договора. С него наемодателят се задължава да предаде наетия имот на наемателя в състояние, отговарящо на нуждите, за които е нает имотът.

Ако имотът или вещта не са състоянието, в което трябва да бъдат, наемателят има право да поиска ремонт, намаляване на цената или разваляне на договора. За да се отрази състоянието на имота, обикновено при подписване на договор за наем се прави и приемо-предавателен протокол, в който се описват забележки по имота, ако има такива.

В договора за наем са споменати и права и задължения на двете страни. Наемателите имат основно задължени да плащат уговорения наем в уговорения срок и разходите, свързани с използването на имота, ако става дума за наем на жилище например. Тези разходи са ток, вода, отопление и всичко подобно, което наемателят използва.

Друго задължение на наемателя е да използва наетият имот по предназначение. Тоест ако го е наел, като апартамент, в който да живее, да не го превръща в заведение или магазин например. Наемателят има отговорност да поддържа наетата недвижима собственост и да плаща разноските по дребни повреди, дължащи се на ежедневната употреба.

Всички по-сериозни ремонтни дейности трябва да се поемат от наемодателя. Наемодателят също така е длъжен да изпълнява наредби по реда и управлението на етажната собственост, ако обектът на договора се намира в такава.

Договорите за наем могат да се подпишат както като безсрочни или да бъде в срок не повече от 10 години, освен ако не става дума за търговска сделка. След изтичането на срока в договора, ако има такъв, наемателят трябва да отстъпи предмета на договора (къща, апартамент, друго помещение) или да върне вещта и да плати за щетите, ако има такива.

При подписване и изготвяне на договор за наем и въпроси по клаузите му, можете да се свържете с нас – адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“, за да ви помогнем и да избегнете неясноти при подписването.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon