Правата на човека – какво представляват и кой ги защитава

Светът е изграден така, че много по-често се набляга на задълженията, които имаме вместо на правата. От края на миналия век до днес много повече започва да се обръща внимание на правата на хората и всяка една група от обществото.

Всички си представяме какво представляват човешките права, но щом дойде ред да ги обясним изпитваме трудности. Правата на човека са абстрактни. Можем да ги сравним с емоциите – за всеки човек емоциите се изразяват по различен начин, но всички ние ги изпитваме.

Правата на човека могат да бъдат нарушени и често са като примерите за това са много, но не могат да бъдат напълно унищожени. Пред правата на човека всички са равни – без значение бедни или богати, мъже или жени, стари или млади. Всички ние имаме едни и същи права, които ни се дават от деня на раждането и които трябва да отстояваме.

Документи, които уреждат правата на човека

Правата на човека са общо приети морални норми, които задава определени стандарти за поведението на хората. Те са част от законовите права на местно и международно ниво и са посочени в законодателството на всяка една държава и организация.

С цел по-доброто осведомяване и спазването на правата на човека от всички хора са създадени не един или два документа за обществена и правна защита на правата на човека. Със създаването на ООН след Втората световна война и се създава и Харта на правата на човека, която е в основата на защитата на правата на хората по света.

Друг важен документ, който има за цел да разясни и разпространи защитата на човешките права е Всеобща декларация за правата на човека. В този документ са посочени граждански, икономически и социални човешки права. Това е първият официален текст, който има за цел да ограничи поведението на държавите и да създаде задължения на страните към гражданите им.

Основни права на човека в България

Основните човешки права, които са посочени в Конституцията на страната ни не се различават по общочовешките, които важат за цял свят. Като членка на ООН и Европейския съюз България се обвързва с някои международни документи, които съдържат детайлно обяснение на човешките права.

Един от тези документи е Европейската конвенция за правата на човека. Нейните протоколи съдържат подробно обяснение на граждански и политически права, които страните членки трябва да спазват. Прилагането на посочените в конвенцията човешки права се следи от Европейския съд по правата на човека.

Интересно е да отбележим и съществуването на Конвенция за правата на детето. Това е първият юридически обвързващ международен документ, който определя правата на децата по света.

Примери за нарушаване на човешките права

Тук можем да посочим всяко неспазване на човешките права от хора, които работят за държавата. Тяхното поведение се смята за извършено от държавата. Ако държавен служител наруши човешките права се счита за нарушение от името на държавата.

В такива случаи, според правата на гражданите на Европейския съюз всеки човек може да защити своите права в Европейския съд по правата на човека.

Освен правата си трябва да познаваме и спазваме задълженията си. Правата и задълженията на българските граждани са посочени в Конституцията на Република България. Също може да се запознаете с вашите права от Харта на основните права на Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon