Транспорти казуси, договори за превоз на товари, конвенция ЧМР

Транспортните казуси възникват при осъществяването на правоотношения свързани с превоза товари и транспортни услуги. Тези казуси най-често включват порове между превозвачи, товарополучатели и други участници в транспортния процес или въпроси свързани с изпълнението на договори за превоз на товари.

При наличието на подобни ситуации е добра да се консултирате с адвокат, който да ви запознае с вашите права. Юристите от SotLaw.bg са достатъчно компетентни в транспортните правоотношения и могат да ви предложат адекватно съдействие при уреждането на правни казуси в транспортната сфера.

Услугата, която нашата кантора предлага се изразява в няколко направления.

Разрешаване на транспортни казуси

Тук най-общо се има предвид разрешаването на всички спорове и проблеми, които могат да възникнат при транспортирането на товари. В това число се включват  закъснения в доставката, повреди на товари, недобросъвестни превозвачи и други.

Услугата се изразява в правно консултиране с цел разрешаване на транспортния казус. Практиките, които се предприемат най-често са подготовка на документи, арбитраж и съдебни процедури.

Подготовка на договори за превоз на товари

Тази услуга включва съдействие и консултации при съставянето, преговорите и изпълнението на договори за превоз на товари. Тези договори са изключително важни при организирането на превоза на товари, защото определят правата и задълженията на превозвачите и товарополучателите.

Консултации относно ЧМР конвенция

ЧМР конвенцията представлява документ, който учредява условията по договора за международен автомобилен превоз на стоки. В него са посочени особеностите по отношение на документацията за превоза и отговорността на превозвача.

Тази конвенция има много важно значение поради факта, че всеки договор за превоз, където поне една от страните ратифицирала спогодбата трябва да има ЧРМ товарителница, за да съществува.

Услугата, която предлагаме като адвокати по търговско право, включва провеждането на консултации и запознаването на клиентите със структурирана информация относно разпоредбите на конвенцията и тяхното прилагане в конкретни случаи.

Определяне на правни аспекти на транспортните операции

Под правни аспекти на транспортните операции се включват определянето на отношенията, задълженията и отговорностите на различните участници. В допълнение се разглеждат и националните и международните правни норми.

Договор за транспортна услуга

Тази услуга има за цел да създаде юридическа рамка, с която ясно да се определят условията за извършване на транспортна дейност. Договора за транспортна услуга регулира отношенията между превозвачите и техните клиенти и набляга на условията за доставка и плащане.

В някои случаи договора се изготвя с цел да посочи видове стоки, които са забранени за превоз или специални условия, които трябва да се следват при транспортиране на товарите и стоките.

Това бяха само част от услугите в транспортните сектор, които предлагаме. Свържете се с нас ако имате въпроси за други правни отношения свързани в превоза на товари.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon