Когато някой Ви дължи пари, независимо от причината – плащане на цена за продадена стока или предоставена услуга, наем, връщане на заем, възнаграждение по договор за изработка, неоснователно платена сума, трудово възнаграждение, обезщетение, неустойка, лихва и др. и не Ви ги е платил на уговорения падеж, това лице става Ваш длъжник в неизпълнение на изискуемо задължение за плащане.

Кога се налага започването на дела за събиране на вземания

Когато изпаднете в тази ситуация – дължат Ви пари, но не ги плащат навреме, следва веднага да потърсите адвокатска помощ на специалисти с опит в областта. Нашата адвокатска кантора може да ви съдейства от самото начало на процеса до окончателното събиране на вземането през всичките му възможни етапи.

Колкото по-скоро ни потърсите, толкова по-бързо ще бъде постигнат резултатът и с по-малко разноски. Знаем как да приложим най-подходящия метод за събиране на Вашето вземане с оглед неготово естество и с оглед конкретния длъжник.

Какви са съдебно-изпълнителните процедури

Процесът на събиране на едно вземане преминава през различни етапи и всяко действие е съобразено с конкретиката на съответния казус.

Започва се с проучване и анализ на имущественото на длъжника с оглед избор на най- подходящите средства за събиране на вземането. Този етап е от изключителна важност и основна стъпка за реализиране на качествен резултат. Без помощта на адвокат с познания и опит това би затруднило постигането на положителен край относно получаване на парите Ви.

Динамиката във взаимоотношенията между хората и търговският оборот са основни фактори, които ежедневно променят имущественото състояние на физическите и юридически лица, поради което отлагане във времето стартиране на процеса за събиране на вземането не са препоръчителни.

Освен това в закона е предвидена различна погасителна давност с оглед естеството на вземането, след изтичането на която длъжникът може да  подаде възражение за погасено по давност вземане и то да остане неплатено завинаги.

При липсата на доброволно плащане от страна на длъжника е най-добре да се свържете с добър адвокат в София или страната, който да предприеме съответните действия за събиране на Вашите вземания.

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ владее и познава добре всички методи за събиране на вземания при липса на плащане в срок от страна на длъжника – независимо дали той е физическо лице или фирма.

Нашите специалисти прилагат съвкупност от действия, разнообразни стратегии и инструменти, които имат за цел да предизвикат плащане от страна на длъжника, включително:

 • Проучване и анализ на имотното състояние на длъжника;
 • Изготвяне и изпращане на покана за доброволно изпълнение;
 • Водене на преговори и подписване на споразумения, извънсъдебни спогодби и др.;
 • Налагане на предварителни обезпечителни мерки – запор и възбрана на имущественото на длъжника в самото начало на делото;
 • Образуване и водене на съответното съдебно производство, според спецификата на случая;
 • Образуване и водене на изпълнителни дела пред ЧСИ/ДСИ.

Винаги е по-добре на първо място да се приложат извънсъдебните методи за събиране на вземането, но понякога се налага бързото започване на обезпечително производство с цел запазване имуществото на длъжника по време на съдебния процес чрез налагане на обезпечителните мерки запор или възбрана върху имуществото на длъжника.

Кой сподоб е най-подходящ зависи от конкретния случай и от имотното състояние на длъжника, тъй като при липса на доброволно плащане следва принудителното изпълнение на задължението, което се насочва именно срещу имуществото на задълженото лице.

Много от длъжниците предвиждайки неспособността да изпълнят своите задължения предприемат различни действия на разпореждане със своето имущество с цел невъзможност да се удовлетворят вземанията на техните кредитори.

Разбира се, законът пази кредиторите от такива недобросъвестни действия на длъжниците, чрез  водене на дела за отмяна на сделки на длъжника с трети лица, сключени в периода на неговата задлъжнялост.

Адвокатите от Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ могат да Ви съдействат и при водене на отменителни искове за обявяване на сделки с имуществото на длъжника за недействителни.

С познанията и опитът, които имаме, можем да Ви дадем най-добрите правни съвети в процеса на събиране на вземането Ви бързо, без загуба на време, нерви и разноски. Работим на територията на цялата страна, както с фирми, така и с физически лица и независимо на какво основание е възникнало Вашето вземане.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon