Трудовите злополуки са изключително неприятни събития, които могат да настъпят в работна среда. Най-често те са в следствие от лоши условия на труд, поради които на служителите не е предоставена безопасна работна среда.

В много от случаите, жертвите на трудови злополуки не получават адекватна правна помощ, защото не са запознати с правата си или се доверяват сляпо на своя работодател.

Нашата адвокатка кантора предлага услуги свързани с трудови злополуки, с които защитава правата и претенциите на своите клиенти към техните работодатели или към държавата.

Какви събития покриват правните услуги свързани с трудови злополуки

С понятието трудова злополука се определят много събития, които настъпват на работното място и причиняват вреда за здравето на служителите. Трудови злополуки могат да настъпят на строителни площадки, при вдишване на опасни химикали, при сезонна работа или при събития, които носят пряка опасност за живота.

Работодателят е длъжен винаги да осигурява безопасна работна среда на своите служители и да предвиди дали е възможно настъпване на определена злополука. Много работодатели обаче не успяват да преценят риска, с което създават предпоставки за неблагополучни събития на работното място.

Правните услуги свързани с трудови злополуки покриват всяко едно събитие, което се е случило на работното място и е довело до телесен повреда или смърт на служителя.

Как могат да ви помогнат адвокатите на Soflaw.bg

Нашата адвокатска кантора предоставя компетентна правна помощ и защита на правата на служителите при настъпила злополука на работното място. Нашият екип ще ви разясни всички събития, които попадат в тази категория, а след това ще ви предложи правно решение на вашия индивидуален случай.

Ползвайки нашите услуги, може да разчитате на компетентни адвокати, чиято първа задача е да ви запознаят с Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, според която се определя процедурата за претендиране за обезщетение за жертви на трудови злополуки.

Правните консултации обхващат и обяснение на процедурите, свързани с получаване на болничен при трудова злополука. Освен болничен пострадалият служител може да получи и други обезщетения при трудова злополука.

В това число се включват изплащането на средства за временна нетрудоспособност или постоянни телесни увреждания. Можем да ви съдействаме при изчисляване на обезщетение при трудова злополука. За да се извърши това е нужно да се вземат в предвид всички фактори като медицински разходи, временна нетрудоспособност и постоянни увреждания на пострадалото лице.

Застраховка трудова злополука

Ако се притеснявате, че работното ви място не предлага нужните мерки за безопасност, ви съветваме да си направите застраховка при трудова злополука. Предлагаме правни консултации, в които да ви разясним важността и предимствата от подобна застраховката как тя може да помогне на служител в случай на злополука настъпила на работното място.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon