Обжалване на незаконосъобразни действията на ЧСИ

Страна сте по изпълнително дело, в което частният съдебен изпълнител е засегнал интереса ви незаконосъобразно? Или пък сте странично на делото лице, но сте били засегнати от него, без това да е допустимо? Доверете се на Адвокатска кантора „SofLaw.bg – Дотова & Божинова“, където ще получите експертна консултация за възможностите Ви в тези и сходни случаи, свързани с незаконосъобразни действия на ЧСИ.

Основното средство за защита при подобни проблеми е подаването на жалба срещу действията на ЧСИ.

Кой има право да подаде жалба срещу действията на ЧСИ

В ГПК е регламентирано правото на три групи лица да подават жалби срещу действията на ЧСИ – това са взискателят (кредиторът по изпълнителния лист), длъжникът по изпълнението и трети лица в случаите по чл. 435, ал. 4 и 5 от ГПК.

Имайте предвид, че за всяка една от групите законодателят е регламентирал точно определени хипотези, при които реално възниква правото на обжалване действията на частен съдебен изпълнител. Взискателят например има право да подаде жалба срещу отказа на ЧСИ да образува изпълнително дело или да извърши исканото от взискателя действие по изпълнението.

За длъжника практически най-голямо значение има хипотезата на обжалване на действията по насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество (такова, което не подлежи на принудително изпълнение), както и при отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, в случай че не е било съобщено за това изпълнение. С всички отделни хипотези може да се запознаете в разпоредбите на чл. 435 от ГПК.

По този ред може да се обжалват само нарушения на правилата за осъществяване на процедурата по принудително изпълнение. Т. е. обжалване действията на частен съдебен изпълнител може да бъде насочено само срещу процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение от негова страна.

При неспазване на материалните предпоставки за провеждане на принудително изпълнение защитата се осъществява по исков ред, съгл. чл. 349 от ГПК. Единственият случай, в който длъжникът може да оспорва съществуването на материалното право пред ЧСИ е когато той е изпълнил задължението си преди да бъде образувано изпълнителното производство. Тогава следва производството да се прекрати поради липса на една от материалните предпоставки.

Къде се подава жалба срещу ЧСИ

Жалба срещу действията на ЧСИ се подава до съответния окръжен съд (по местоизпълнението) чрез самия съдебен изпълнител. Това означава, че тя се адресира до съда, но се подава при ЧСИ. Това действие, разбира се, е обвързано със законов срок – 2 седмици от извършване на съответното действие на съдебния изпълнител, което се обжалва или от деня на съобщението за него, ако жалбоподателят не е присъствал при извършването му.

Може да се свържете с нас даване на разяснение по всякакви въпроси относно подаване на жалба срещу действията на ЧСИ, включително и за съдействие за съставяне на молба до ЧСИ за вдигане на запор от ЧСИ, както и за възможностите за подаване на молба за разсрочено плащане към ЧСИ.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon