Правната услуга „обезпечение на бъдещ иск“ е предназначена да осигури гаранция за изпълнение на задължението от страна на длъжника. Процедурата за обезпечението на бъдещ иск е уредено в четвърта част на „Обезпечително производство“ в членовете 390 до 396 в ГПК.

Адвокатите от Soflaw.bg могат да ви съдействат при подготовката на правните стъпки за обезпечение на бъдещ иск. Извършването на тази правна услуга включва различни аспекти като обезпечаване на бъдещи искове или запор на банкови сметки.

Обезпечение на бъдещ иск – какво представлява производството

Производството по обезпечение на бъдещ иск е едностранен процес. В него участва само кредитора, без длъжника да бъде информиран за производството. При обезпечаването на бъдещ иск, по искане на кредитора, съдът произнася решение взето на базата на предоставените доказателства. 

Производството има едноличен характер, което може да представлява риск за подвеждане на съда, в случаи, че кредиторът предостави доказателства, които не съответстват на действителността.

Целта на обезпечението на бъдещ иск е да предостави възможност на кредитора да осигури изпълнение на вземането, което длъжника трябва да предостави. Процедурата е много важна, защото чрез нея се възпрепятства възможността длъжника да се разпореди с имуществото преждевременно. В някои случаи длъжника също може да създаде пречка за удовлетворяването на взимането по време на процеса или преди това.

За да се предотврати това се прилагат обезпечителни мерки, които може да се осъществят чрез налагане на възбрана на недвижим имот или запор на недвижими вещи.

Обезпечение на бъдещ иск запор на банкови сметки също е възможна мярка за налагане от съда с цел длъжника да не може да се разпорежда с парите си докато не издължи задължението си към кредитора.

Съдът може да определи и други обезпечителни мерки, като спиране на движението на моторни превозни средства, спиране на изпълнението върху дялове и акции, спиране на строителството или изпълнението на бракоразводни решения.

Как адвокатите на SofLaw могат да ви съдействат

При процедурата за обезпечаване на бъдещ иск има няколко етапа, при които нашите адвокати може да ви съдействат. Преди да се предприемат каквито и да е действия трябва да се направи анализ на ситуацията и да се определят възможни бъдещи искове, които клиентът може да има интерес да предяви.

Юридическият екип, който работи по казуса има задачата да събере и анализира необходимите доказателства и факти, които могат да бъдат от значение за бъдещия иск. След това правните експерти определят легитимността и основанието за предявяване на бъдещ иск.

Ако се определи, че има основание за бъдещ иск, се изготвят необходимите юридически документи. В случаите, в които се налага обезпечение на бъдещ иск запор на банкови сметки, процедурата се изпълнява съгласно правните процедури, като се гарантира законосъобразност и зачитане на правата на всички засегнати страни.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon