blank
Недвижими имоти
Experience Повече от 10 години

Лора Божинова

Биография и интереси

Лора Божинова е магистър по право в „Университет за национално и световно стопанство“, като още по време на обучението си започва работа като адвокатски сътрудник в адвокатска кантора в гр. София, където работи по различни гражданскоправни казуси и придобива богат практически опит в сферата на вещното, търговското, договорното, облигационното право, а също и процесуалното представителство по граждански дела.

Дипломира се през 2017 година след успешно положени държавни изпити.

След успешно положен изпит пред Висшия адвокатски съвет, през 2018 година се вписва като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Има опит в изготвянето на разнообразни по характера си правни договори, споразумения, спогодби, документи за учредяване на търговски дружества, регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел, както и на документи за вписване на промени по партидите им в Търговски регистър. Проявява интерес в областта на семейното и наследственото право и предоставя правни консултации и правна помощ при развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, при спорове относно дължима издръжка, упражняване на родителски права, делба на наследствено имущество – съдебна и доброволна делба, приемане и отказ от наследство, както и всякакви спорове, касаещи наследяването.

Адвокат Божинова притежава теоретични познания в областта на вещното право и има практически опит в предоставянето на правни консултации при съсобственост върху недвижими имоти, купуване или продаване на недвижими имоти, всякакви сделки с недвижими имот, защита на правото на собственост и други вещно-правни въпроси. Осъществява процесуално представителство по гражданскоправни спорове и изпълнителни дела. Към всеки случай подхожда индивидуално и с нужното внимание, търпение и отговорност. Стреми се да защитава интересите на клиентите с дължимия професионализъм и добросъвестност.

Основна цел за нея е клиентът да получи компетентното правно обслужване и адекватен съвет за решаване на проблема му.

team-pic-no

Професионални Умения

Бизнес Право
88%
Фамилно Право
95%
Имотно Право
85%

Връзка с мен

Да Победим Заедно

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon