Адвокатска Кантора SofLaw – Дотова & Божинова предоставя юридическо съдействие, консултации и представителство при възникване на казуси свързани с т. нар. управителски деликт.

Касае се за отговорност на управителя на търговското дружество за вреди, които той е причинил със своето виновно поведение на дружеството, което управлява. Такова непозволено поведение е налице, например, когато управителят е сключил договор от името на дружеството, без да е бил надлежно упълномощен за това.

Отговорността е предвидена в текста на чл. 145 от Търговския закон, съгласно който:

„Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.“

Този текст е част от регламентацията на режима на дружествата с ограничена отговорност и съответно се прилага по отношение именно на този вид капиталови търговски дружества, както и за ЕООД.

Кога възниква специфичната имуществена отговорност на управителя

Необходимо е да е изпълнен фактическият състав, извлечен от цитирания законов текст. Трябва да са налице следните елементи:

 • поведение на управителя, с което той нарушава свои задължения към дружеството;
 • реално настъпила вреда за дружеството, изразяваща се в пропуснати ползи или претърпени щети;
 • причинно-следствена връзка между действието или бездействието на управителя, нарушаващо задълженията му и вредата;
 • вина на управителя.

По същество този особен вид деликт представлява неизпълнение на задължения на управителя към дружеството и недобро управление.

Освен всички гореописани елементи от фактическия състав, е необходимо да е налице още един допълнителен елемент за допускане реализацията ѝ по исков път. Този допълнителен елемент е съответно решение на общото събрание на съдружниците във фирмата като върховен решаващ орган на дружеството.

Исковата молба се подава от името на дружеството срещу управителя, както е записано в Търговското право.

Предвидената в чл. 145 от ТЗ отговорност на управителя по своя характер е имуществена, тъй като вредите засягат именно имуществената сфера на съответното ООД или ЕООД. Тя следва от двойната обвързаност на управителя с дружеството – вследствие договора за възлагане на управление и структурната органна връзка. Затова и осигурената защита е имуществена – под формата на обезщетение.

Освобождаване от отговорност на управителя на ООД

Освобождаване от отговорност на управителя в хипотезата на управителски деликт може да се осъществи чрез съответно предвиждане в решение на общото събрание. При наличие на такова, дори и да са налице всички елементи от фактическия състав за пораждане на отговорността, управителят няма да търпи такава, тъй като решението се явява правопогасяващ факт спрямо нея.

Съответно, ако вече съществува такова решение, според което управителят се освобождава от имуществената отговорност по чл. 145 ТЗ, дружеството няма да може да предяви иск срещу него на това основание.

При наличие на подобен казус, както и други въпроси относно ООД и ЕООД отговорност, не се колебайте да се свържете с адвокатите на SofLaw.bg и да се възползвате от значителния ни опит в сегмента.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon