Добре дошли в страницата на нашия уебсайт, където ще ви запознаем с услугата по обявяване на ГФО. Тази услуга представлява публикуването на Годишен финансов отчет на дадено предприятие към съответните институции и може да се извърши от счетоводни и одиторски фирми или юридически консултанти.

Какво е Годишен финансов отчет и защо е важен

Това е отчет за финансовото състояние на фирма и резултатите от дейността ѝ за една година. Всяка компания е задължена да подаде ГФО към съответните институции в определен срок. За целта този отчет трябва да бъде подготвен от счетоводителя на фирмата или външна счетоводна кантора.

Целта на този отчет е да даде ясна картина на финансовите резултати на дадена компания или организация, които да послужат пред институциите и да докажат несъстоятелността на фирмата.

ГФО има няколко основни елемента:

 • Баланс

Той показва активите (включително паричните средства, имоти, инвестиции, запаси и др.), задълженията (като заеми, кредити, задължения към доставчици и др.) и капитала на фирмата (като акционерски капитал и резерви).

 • Счетоводна печалба и загуба

Тук са представени данни за приходите и разходите на фирмата за отчетната година. Друго важно на тази част от отчета е, че показва резултата от дейността – дали фирмата е реализирала печалба или загуба.

 • Отчет за промените в капитала

В тази част са включени всички транзакции на фирмата: емисии на нови акции, дивиденти, изкупуване на собствени акции и други промени в собствеността.

 • Отчет за паричните потоци

Този отчет предоставя информация относно за движението на паричните средства в компанията през финансовия период – парични приходи и разходи от операциите, инвестициите и финансирането.

Защо услугата по обявяване на ГФО е важна

Обявяването на ГФО е важно, защото по този начин се представя информация за състоянието на предприятието не само пред институциите, а и пред собствениците и инвеститорите. Това е ключов отчет, по който се разбира какво е финансовото здраве на бизнеса.

Информацията от ГФО може да помогне при вземането на важни управленски и финансови решения. Този отчет осигурява прозрачност пред акционерите, клиентите, кредиторите и други заинтересовани страни.

Чрез обявяването на ГФО в срок формата се съобразява със законовите изисквания и очакванията на заинтересованите страни. Този документ предоставя важна информация, която има влияние върху вземането на решения, доверието и репутацията на фирмата.

Точно поради изброените по-горе причини подготовката и обявяването на ГФО трябва да се направи от компетентна фирма. Услугите на адвокатите по търговско право от SofLaw.bg са винаги насреща. При допълнителни въпроси относно подготовката и обявяването на ГФО може да се свържете с нас.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon