Получили сте заповед за дисциплинарно уволнение по време на болничен или предизвестие? Или сте несъгласни с причините за уволнението ви и искате да защитите адекватно правата си, така че да бъде установено действителното положение и да избегнете последиците на несправедливото дисциплинарно наказание?

SofLaw.bg предлага тясно специализирано съдействие във връзка със съдебни производства по обжалване на дисциплинарно уволнение в контекста на трудовото право. В кантората ни ще получите отговори на всичките си въпроси относно трудовоправния ви казус и необходимата адвокатска помощ за най-справедливо разрешаване на проблема.

Специфики при обжалване на дисциплинарно уволнение

Материята има доста специфики, които трябва да бъдат съобразени, преди да се обърнете към съда. Затова съветваме да се обърнете към нас за консултация и съдействие възможно най-скоро, след като узнаете за дисциплинарното уволнение. Исковете, свързани с оспорване на уволнението като незаконосъобразно се разглеждат по реда на бързото производство, така че тук е необходима висока прецизност при подготовка на документацията за входиране.

Можем да очертаем 2 основни проблемни аспекта на казусите, с които уволнените работници най-често идват при нас – дали работодателят е имал право да ги уволни дисциплинарно и дали процедурата по дисциплинарно уволнение е спазена.

В КТ са уредени изчерпателно основанията, които могат да повлекат дисциплинарно уволнение и само въз основа на тях то би било законосъобразно. Така например дисциплинарно уволнение за неявяване на работа може да бъде наложено само, ако е налице такова в продължение на 2 последователни работни дни. Трябва да бъдат преценени и други обстоятелства около нарушението на трудовата дисциплина, които биха повлекли незаконност на уволнението.

Законовият срок за обжалване на уволнение пред съда е 2-месечен и започва да тече от деня на прекратяване на трудовото правоотношение. В този случай правоотношението се прекратява от момента на връчване на заповедта за налагане на дисциплинарно уволнение или при нейното получаване, ако е била изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

Дисциплинарно уволнение – последствия и адвокатско съдействие

При изненадващо сблъскване с уволнение, е съвсем естествено неподготвеният работник да си зададе въпроса „Мога ли да започна работа след дисциплинарно уволнение?“ Отговорът е напълно положителен, тъй като дисциплинарното уволнение няма характер на възпиращ постъпването на другата работа факт. То обаче носи определени промени и последици след себе си.

На първо място, в трудовата ви книжка ще бъде вписано основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, което отразява факта на дисциплинарното уволнение, което може някои работодатели да зачетат като минус при последващ подбор. Затова при незаконосъобразно дисциплинарно уволнение е важно да потърсите правата си с помощта на адвокат, така че да бъде заличено неистинното основание от трудовата ви история.

Друга последица е дължимото обезщетение при дисциплинарно уволнение. Уволненият работник е длъжен да изплати обезщетение на работодателя в размер на брутното му възнаграждение за срока на предвиденото предизвестие за напускане на работа.

Следва да имате предвид, че имате право на обезщетение за оставане без работа от трудовата борса при дисциплинарно уволнение. В такъв случай се получава минималният размер на обезщетението за срок до 4 месеца.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon