Изпълнителните дела засягат пряко правната сфера на длъжника, който търпи принудително въздействие за изпълнение на неговия просрочен дълг. По същество става въпрос за процедура по удовлетворяване на претенциите на взискателя, въз основа на годно изпълнително основание, която се води най-често от частен съдебен изпълнител.

Изпълнителното дело се прекратява при наличие на изрично посочените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) условия и влече съответни последици. Поради прякото засягане на имуществото на длъжника, прекратяването има особено значение за неговия интерес.

Адвокатите на адвокатска кантора „Soflaw – Дотова & Божинова“ имат готовност да съдействат при възникване на правни въпроси във връзка със законосъобразното прекратяване на процедурата. Потърсете нашите специалисти при затруднения с приключването на изпълнителното дело спрямо вас или други проблеми на прекратяването, включително и такива, свързани с придобити от трети лица права в обстановката на проведени изпълнителни действия.

При какви хипотези се прекратява изпълнителното дело

Изпълнително производство може да има, само докато има изпълнимо право и съответно неизпълнен дълг. Затова основната хипотеза за прекратяване на изпълнително дело би следвало да е при изпълнение на процесното задължение. Процедурата по изпълнението обаче е свързана с извършване на разноски, поради което и те трябва да бъдат напълно изплатени. Тук става въпрос за прекратяване на изпълнително дело поради плащане по чл. 433, ал. 2.

Другите хипотези на прекратяване се съдържат в първата алинея. В тези случаи не се дължат разноски по изпълнението от страна на длъжника, освен когато изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или биват отменени от съда.

Прекратяване на изпълнително дело може да има и поради бездействие на взискателя. Това се случва, когато кредиторът не е поискал да се извършат действия по принудителното изпълнение в рамките на 2 години, освен ако не се касае за дело за издръжка.

Прекратяване се извършва и при обезсилване на изпълнителния лист, уважаване на иска на длъжника за оспорване на изпълнението, отмяна чрез съдебен акт на акта, послужил като основание за издаване на изпълнителния лист или признаването му за подправен.

ЧСИ издава постановление за прекратяване и при представяне на разписка, квитанция или писмо от банка, показващи плащането на взискателя, преди да е образувано изпълнителното дело.

Молба за прекратяване на изпълнително дело

Когато задължението е изплатено и са покрити съответните разноски, може да се подаде молба за прекратяване на изпълнително дело до частния съдебен изпълнител, на който е възложено изпълнението. В нея се съдържа уведомление, че общият дълг е изцяло погасен. Няма значение дали той е погасен от длъжника по изпълнението или друго лице, важно е пълната сума да е заплатена.

Тази молба е прилагане на основанието за прекратяване на изпълнителното дело по чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК, а именно – по писмено искане на самия взискател. Такова може да бъде направено и без дългът да е бил погасен.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon