Конституционно право – значение и основни принципи

Конституционното право е една от основните области на право, отнасяща се до уреждането на обществените отношения, свързани с формирането на държавността и основните принципи устройството в обществото.

Понятието конституционно право се свързва с учредяване на политически партии и движения и консолидиране на политически организации. Също така този вид право се свързва с оспорване на резултати от политически избори, съдействие при инициативи, проекти за допълване и изменения на закони и жалби за противоконституционност на закони.

Този вид право е от съществено значение за структурата на една държава, сигурността и стабилността на гражданите ѝ. Конституционното право включва конституциите, законите, съдебната практика и други нормативни актове, регулиращи управлението на държавата и правата на гражданите.

Този вид право гарантира и разделянето на властите, както и възможността за проверка на работата им и баланса между тях. Спазването на нормите му гарантира, че държавата няма да бъде подложена на произвол и редица нарушения, а правата на гражданите ще са защитени.

Видове власт и конституционен ред

Конституцията на България е върховен нормативен акт, чрез който се определят основните норми, разбирания и ценности на обществото. Цялата ни правна система е подчинена на конституционния ред. Познаването на конституцията е важно за всеки, за да знае своите права и задължения.

Конституцията е пряк израз на народния суверенитет, тя дава власт на народа да се самоопредели свободно. Народът от своя страна пък задава основните насоки за политическо устройство, лично чрез избора си, референдуми или чрез народни представители. Чрез Конституцията се посочват и всички основни човешки права – лични, социално-икономически право на блага.

Конституцията ни, определя България като демократична, правова, социална държава, унитарно устроена. Върховният орган на управление в държавата е Народното събрание, чиито представители се избират чрез избори.

Властта в България се дели на законодателна, изпълнителна и съдебна. Законодателната власт се избира от гражданите и изразява народния суверенитет. Чрез тази власт се приемат конституцията и законите и се ратифицират международните договори, по които България е страна.

Конституционният съд, от своя страна пък е орган, който има право да спре прилагането на закони или международни договори, ако не съответстват на принципите на Конституцията.

Законодателната власт участва при избирането на висшите органи на изпълнителната и съдебната власт. Народното събрание контролира парламентарната дейност, а президентът обединява нацията и е основен командващ на българската армия. Има и задължение да контролира отношенията между институциите на държавна власт.

Конституционният ред отговаря за това как се получава или губи българско гражданство. Неговата роля е важна за всеки, който иска да бъде пълноправен гражданин на държавата.

Конституционното право е от съществено значение за правилното функциониране на правителствените институции, защитата на правата на гражданите и поддържането на реда в държавата и стабилността в обществото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon