Вещно право и какво трябва да знаете за него

Вещното право е клон на гражданското право, уреждащ въпроси относно правото на собственост, придобиването ѝ, владеенето, ползването и разпореждането.

Вещното право се отнася до:

  • Сделки с недвижими имоти;
  • Искове за установяване на дадена собственост;
  • Определяне на границите на недвижим имот;
  • Защита на нарушено владеене на вещ или имот;
  • Обстоятелствени проверки за собственост;
  • Учредяване на право на ползване;
  • Договори за жилищностроителни кооперации и управление на етажната собственост;
  • Учредяване на право на строеж.

Вещното право е важен компонент на правната система, за регулиране на изброените отношения. За да бъдат определени правата и задълженията на собствениците, ползвателите и трети лица по отношение на имуществото в сила влиза точно това вещно право.

В тази статия ще ви информираме по подробно за него, за особеностите му и  видовете собственост. Важно е да знаете правата си и да може да дефинирате ясно целите си, когато се свързвате с адвокати вещно право. Предварителното прочитане на информация по въпроса е от съществена нужда за това да знаете правата и задълженията си.

Дефиниране на понятието на собственост

Вещното право е пряко свързано със собствеността, без значение дали става въпрос за вещ, недвижим имот (земя, сграда, апартамент) или друг обект, който е нечия собственост. То се отнася до върху тези „вещи“, както и от начините за тяхното прехвърляне или ограничаване. При този вид право е важно понятието за собственост, затова е нужно да го знаете и разбирате.

Собствеността е правото на лицето собствени да владее, използва и да се разпорежда с дадена вещ, всички останали не бива да му пречат, нито да нарушават това негово право. Владеенето на собствеността му е фактическата власт върху вещата пряко или чрез лице, изпълняващо това. Използването пък може да представлява наемането на имот например земеделски, който лицето има право да обработва. Разпореждането с вещта пък дава право на едно лице да продаде, дари или замени, ако са такива нуждите и желанията му.

Освен това т.нар неограничено право на собственост, съществуват и ограничени вещни права. Такива са правото на ползване, правото на строеж. Те могат да са пожизнени или не спрямо ситуацията.

Вещите могат да имат повече от един собственик и няколко лица да имат право на собственост, акта притежават определени дялове. Често се случва при семейства с общ дом или наследници. В тези случаи собствеността може да бъде причина за спорове и да се стигне до съдебни дела за делба или прекратяване на собственост.

При такива сопоропве и конфликрти, се свържете с адвокат вещно право, който да ви насочи и да ви помгне.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon