Нашата адвокатска кантора предоставя услуга по отмяна на нотариални актове. Тази процедура е насочена към клиенти, които  имат нужда от коригиране или отмяна на вече създадени и заверени с подпис нотариални актове.

Отмяната на нотариалните актове може да се наложи поради различни обстоятелства, сред които най-често грешки в документацията, нуждата от промяна поради настъпило събитие или корекция на дата.

Процедура по отмяна на нотариален акт

Процедурата по отмяна на нотариални актове започва с консултации с адвокат или юрист. Това е първият етап, при който е важно да се направи подробен анализ на ситуацията и определяне на основните причини за отмяна на нотариалния акт.

Следва адвокатът да оцени възможностите за отмяна на нотариалния акт. При този етап се прави преглед на документите използвани при създаването на акта и проверка на съответствието му със законовите изисквания.

Ако всички законови изисквания са спазени се подава иск за отмяна на нотариален акт, който се подготвят от адвоката. В иска за отмяна на нотариален акт трябва да бъдат посочени причините, поради които се изисква отмяната на документа.

Адвокатът има задачата да представлява интересите на клиента пред компетентните органи и да защити неговата позиция и претенциите му за отмяна на нотариалния акт.

Как могат да ви помогнат адвокатите от Soflaw.bg

Ние можем да ви помогнем за подготовката на иск за отмяна на нотариален акт и да организираме цялата процедура по отмяната. При първата консултация разглеждаме причините, поради които се налага отмяната и определяме вида на нормативния акт.

Нотариалните актове са важни документи, с които се уреждат определени събития. Според техните специфики могат да представляват няколко вида. С издаването на нотариален акт се удостоверяват всякакви правни сделки, в това число едностранни и двустранни.

Отмяната на подобен документ е отговорна дейност, която трябва да бъде изпълнена от правно упълномощено лице.

Ние може да ви съдействаме и при отмяна на констативен нотариален акт. Тези актове се уреждат в  чл. 587 и 588 от ГПК и чрез тях се удостоверява собственост върху недвижими имоти.  Разликата между констативен нотариален акт и обикновения нотариален акт е, че първия вид не удостоверява сделки, а само наличието на самото право на собственост върху недвижимия имот.

Отмяната на констативен нотариален акт може да се осъществи чрез предявяване на иск пред съответния компетентен съд. Трябва да бъдат посочени основните причини за отмяната, които се основават на заявление от нотариуса. С това се удостоверява, че конкретните права, за които се подава искане за отмяна са неточни или фалшиви.

Разбираме, че за някои от нашите клиенти тези процедури остават неясни, поради непознаване на правните норми. Ние винаги сме на среща да ви окажем нужната помощ свързана с отмяна на нотариални актове.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon