Издръжката на непълнолетно дете се дължи, независимо дали то е трудоспособно и дали може да се издържа от доходите и от имуществото си.

При развод съдът задължително със съдебното решение се произнася и по въпроса за издръжката на непълнолетните деца.

Адвокат за дело за издръжка

Когато родителите не са имали брак и са живели в т.нар. фактическо съпружеско съжителство, най-добре е веднага след раздялата да уредят отношенията, свързани с децата, със споразумение, което съдът да утвърди, като това споразумение има изпълнителна сила.  

Ако такова обаче не бъде постигнато, за да накара другия родител да плаща издръжка, родителят, при когото детето живее, следва да заведе дело за издръжка, като съдът се произнася с решение.

Много често обаче родителят не изпълнява задължението си за плащане на издръжка на детето, въпреки че е осъден с влязло в сила решение за това. Делата за родителски права са широко застъпени в семейното право и е нужна сериозна подготовка за воденето им, а те са в пряка връзка с издръжката на детето.

Вижте какво може да направите тогава:

Образуване на изпълнително дело

Една от възможностите е имащият право на издръжка или неговият законен представител да образува изпълнително дело за издръжка срещу родителя-длъжник. За тези цел първо е необходимо да се снабди с изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение, с което родителят е осъден да заплаща издръжка на детето.

След като се снабди с изпълнителен лист имащият право на издръжка или неговият законен представител следва да подаде молба до държавен или частен съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело, като трябва да посочи и какви изпълнителни способи иска да бъдат реализирани – запор върху трудово възнаграждение, запор върху банкови сметки, възбрана върху недвижим имот, както и евентуално искане за проучване на имуществото на длъжника.

Първоначално, съдебният изпълнител дава на длъжника срок за доброволно изпълнение на задължението, а ако такова липсва, съдебният изпълнител предприема принудително събиране на дължимите суми.

Подаване на жалба до прокуратурата

Независимо дали има образувано изпълнително дело или не, имащият право на издръжка или неговият законен представител, има право да подаде жалба в прокуратурата срещу родителя, който не плаща издръжката, тъй като съгласно наказателния закон недаването на издръжка е престъпление.

Ако лицето, което е осъдено да плаща издръжка, съзнателно не изпълнява  задължението си и не изплаща дължимата издръжка два или повече месеца се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Същото наказание се налага и на онзи, който нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка, било като прехвърли имуществата си или по друг начин. А ако се случи повече от един път при подадена жалба – наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. Той не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първа инстанция изпълни задължението си.

Подаването на жалба е доста краен вариант. Затова трябва се положат максимални усилия отношенията във връзка със заплащане на издръжка на детето да бъдат уредени доброволно.

Попаднете ли в подобна на гореописаната ситуация, желателно е да се свържете с адвокат, който да Ви посъветва какво е препоръчително да направите в конкретната ситуация.

Може да се свържете с адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ на посочените телефони.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Добавете тук текста на заглавието

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon