Как се прави случайно разпределение на делата

За гражданите случайното разпределение на делата има значение на гаранция за спазването на основните принципи за безпристрастност на съдебната институция и справедливостта на процеса пред съда. Затова и знанието за начина, по който се извършва разпределянето има своето значение за увеличаване на доверието в съдебната система.

Всичко това ни провокира в настоящата блог публикация да разгледаме процеса на случайно разпределение на делата с оглед законовите изисквания и прокараните практически методики, които се прилагат към момента.

Принципът за случайно разпределение на делата в съда

Основополагащият за провеждането на съдебни производства принцип е установен в разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт, който гласи:

„Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.“

Много от съдилищата в страната приемат свои собствени вътрешни правила за случайно разпределение на делата, в които е изложен конкретният принцип на разпределение, използван в съответния съд. Те само доуточняват начина на разпределение, следвайки установения в ЗСВ принцип. Тези правила почиват на Единната методика на Висшия съдебен съвет, приета с решение на ВСС.

Как се осъществява случайното разпределение на делата

В един съд се разглеждат различни по вид и предмет дела. Съответно и съдиите заседават в определена материя. Най-базовото разделение е на граждански, административни, наказателни и търговски дела.

След като жалбата или искът бъдат подадени в съответния съд тя се входира и се предоставя на административния ръководител на съда за разпределение. Неговата работа е да определи каква е засегнатата правна материя и какъв е видът на делото, така че да зададе на електронната система за разпределение съответните критерии.

Това се прави, за да може софтуерът да направи случайното разпределение на делото измежду съдиите, които се занимават със съответната материя. Така се гарантира, че гражданското дело ще бъде разпределено на граждански съдия, търговското – на такъв, занимаващ се с търговски дела и наказателното – на наказателен съдия.

Друг важен аспект, с който се съобразява разпределянето е срокът, за който трябва да се осъществи произнасяне. Системата за случайно разпределяне работи така, че да се осигури равномерно разпределяне на натовареността на съдиите и произнасяне в разумни срокове. Отчитат се и отводите по делото, ако има такива.

Ако в съда има различни отделения, електронното разпределение се извършва в рамките на отделението, в чиято компетентност попада съответната материя.

На страницата на ВСС може да бъдат проверени протоколите за случайно разпределение на съответно дело по съд, номер на делото, вид и година. Там може да проверите как е било разпределено конкретно дело.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon