Решили сте да купувате недвижим имот? Бъдете внимателни!

В случай, че сте решили да купувате недвижим имот, трябва да бъдете изключително предпазливи, тъй като в последните години зачестиха случаите на измами във връзка със собствеността на имотите.

Основният и най-сериозен проблем, който може да възникне за в бъдеще за Вас като купувач, е да се появи трето лице, което да има претенции, че именно то е собственик на имота и в крайна сметка да бъдете отстранен от имота.

При това положение е твърде възможно, освен да загубите имота, да не успеете да си върнете и цената, която сте платили за него. Това би било наистина една доста неприятна ситуация, придружена с много нерви, терзания, както и евентуални разходи за водене на дела.

Рисковете, разбира се, могат да бъдат минимизирани, ако знаете какви права имате спрямо продавача и спрямо всяко трето лице, което претендира права по отношение на Вашия имот.

За да сте спокойни, много внимателно трябва да проверите собствеността на имота и да се уверите, че продавачът е действителният собственик. За тази цел:

  • Прегледайте документите за собственост;
  • Направете всички необходими справки за имота в Агенцията по вписванията за наличие на тежести – ипотеки, възбрани, учредено право на строеж, право на ползване, съдебни спорове и др.

В противен случай рискувате да загубите вече купения от Вас имот, ако в бъдеща се появи някой, който твърди, че не Вие, а той е негов собсвеник!

Имайте предвид, че нотариусът не е длъжен да проверява имота назад във времето и да Ви разяснява дали за Вас има някакъв риск!

Най-големият риск пред Вас като купувач е дали действително ще станете собственик на имота и дали няма да бъдете отстранен от него.

Възможно след сключването на сделката за покупко-продажба на имота да се появи едно трето лице, което да твърди, че не Вие, а то е собственик на Вашия имот.

И въпреки че до този момент сте живели спокойно, с идеята, че щом сте платили цената, подписали сте нотариалния акт за покупко-продажбата на имота, вписали сте акта в Имотния регистър, вече нищо не може да се обърка, ако третото лице докаже своите права, а именно – право на собственост върху въпросния недвижим имот, тогава то ще има правото да получи имота обратно, без значение колко пъти имотът е прехвърлян и в чие държане се намира имотът сега.

При такива случаи правата на действителния собственик се предпочитат пред тези на купувача. На практика,  имотът ще се върне при неговия действителен собственик и Вие ще загубите имота, за който вече сте платили определена цена!

При това положение, ако имотът принадлежи изцяло на трето лице (продавачът е продал чужда вещ), Вие като купувач можете да развалите договора за покупко-продажбата и да искате от продавача връщане на платената вече цена, разноските по договора, всички необходими и полезни разноски, които сте направили във връзка с имота. Но ако вие сте знаели сте за правата на третото лице, Вие може да искате само връщане на платената цена.

Ако само част от имота принадлежи на трето лице, Вие като купувач на имота имате право по закон да развалите продажбата по съдебен ред и да искате намаляване на продажната цена, както и обезщетение за претърпените вреди.

Разбира се, възможни са още много „подводни камъни” във връзка с покупко-продажбата на недвижим имот. Ето защо, колкото и опитен брокер да сте наели, той не е юрист и най-добре за Вас ще е да се свържете с адвокат, който да провери собствеността на имота, да прецени има ли някакъв риск за Вас, както и да договори клаузи за ангажиране отговорността на продавача в случай, че бъдете отстранен от имота.

Важно е да знаете обаче, че всяка сделка е строго индивидуална и няма как в настоящата статия да бъдат обсъдени всички рискове и проблеми, които биха могли да възникнат при покупко-продажбата на имот.

Затова най-добре за Вас е още с взимането на решение за покупката на имот да се свържете с адвокат, който да ви консултира, да ви разясни какви са плюсовете и минусите на конкретната сделка, има ли рискове и какви са те, да Ви представлява при воденето на преговорите, както за подписване на предварителния договор, така и за сключване на окончателната сделка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon