Дело за възстановяване на запазена част от наследство

Възстановяването на запазена част от наследството представлява правна процедура, чрез която законния наследник може да предяви иск за възстановяване на нарушена част от наследството. Според българското законодателство за наследството има две форми на унаследяване – по закон и по завещание.

Дело за възстановяване на запазена част от наследство може да се наложи, когато има унаследяване по завещание, при което наследодателят извършва действие, с което накърнява запазена част от наследството на някой от наследниците.

Наследникът, чиято част е накърнена има право да иска намаляване на завещателното разпореждане или дарение. За да ви помогнем максимално ако сте попаднали в тази ситуация ще ви дадем повече ясното относно кой има право на запазена част от наследството и как се упражнява правото на възстановяване на запазена част.

Кой има право на запазена част върху наследство

Според чл. 28 от Закон за наследството право на запазена част от наследството имат само тези наследници, които са посочени в откритото наследство (по завещание), а не лицата, които са посочени като наследници по закон.

Друго условие, което трябва да е изпълнено е наследника да е приел наследството, което означава, че не трябва да има вписан отказ от наследство.

Важно е да се уточни, че правото да се иска възстановяване на накърнена запазена част от наследството има имуществен характер и също може да се наследява. Това означава, че право за възстановяване на запазена част от наследство може да се предяви и от наследниците на лицето, чиято част е накърнена.

В случаите, в които наследник със запазена част почине преди наследодателя си, правото за искане на възстановяване преминава върху неговите низходящи наследници. 

Каква е процедурата за право за възстановяване на запазена част от наследство

Правото за възстановяване на запазена част от наследство се претендира, чрез иск и възражение на вече образувано съдебно производство. В съдебната практика е предвидено, че намаляване на завещателното разпореждане се допуска само ако е поискано и само до размер, който е необходим за възстановяване на запазената част на наследника.

Подадения иска или възражение се ползва само от лицето, което е инициирало възстановяването и не засяга правата на всички наследници със запазена част. Искът трябва да се подаде в срок от 5 години от откриване на наследството при оспорване на дарение или от моментът, в който ответника упражни правата си.

При подготовка за процедура по дело за възстановяване на запазена част от наследство могат да възникнат и други въпроси като как се изчислява размера на запазената част на наследството. Адвокатите на SofLaw.bg могат да ви помогнат да получите отговори на всички ваши въпроси.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon