Знаете ли, че даден имот може да се използва от човек, без да е негов собственик? Но, за да се случи това ползвателят трябва да има т.нар право на ползване. Правото на ползване е и едно от основните вещни права и се отнася до недвижими имоти.

Но с него освен дадени права възникват и задължения за ползвателя и ограничения за собственика. И ако се чудите какви са и какво точно ви дава правото на ползване, ние, адвокатите по недвижимо право, сме тук, за да ви обясним и информираме по въпроса.

Право на ползване – същност, задължения и ограничения

Правото на ползване дава право на лице, което не е собственик и не е под наем да използва нечий имот. Това право се дава от собственика на имота и се учредява с нотариален акт, който трябва да се впише в служба по вписванията. Това учредяване може да бъде беззвездно или да е за сметка на нещо друго (например пари).

Ползвателят, който е получил право на ползване върху имота може да се разпорежда с него, като със собствен и има право да го отдава на трети лица под наем. Но не може да продаде или дари имота, който ползва. Също така ползвателят няма право да прехвърля правото си на ползване на друго лице.  

Но с правото на ползване възникват и дадени задължения към ползвателя, освен ако не е договорено друго със собственика, отстъпил правото на ползване. Задълженията, които има ползвателя към имота са – да плаща всички разноски, свързани с поддръжката му, да плаща данъци и такси и да застрахова имота в полза на собственика, като плаща и премиите на застрахователя. Също така е длъжен ако се случи посегателство (вреда) върху имота да уведоми собственика му, а при прекратяването на правото на ползване да върне и освободи вещта (имота).

Правото на ползване налага някои ограничения на собственика, предоставил имота си. Той е длъжен да търпи ползвателя и действията му в имота, без да му пречи. Имайте предвид, че правото на ползване не може да се придобие по наследство, а само с отстъпването от страна на собственика. Това право се погасява със смъртта на ползвателя, а може и да се прекрати с декларация за отказ, която трябва да е нотариално заверена и да се впише в Служба по вписвания.

Ако искате да дадете на някои право на ползване на имота ви или да прекратите такова, ние от адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ можем да ви помогнем с наши опит и експертни познания в сферата!

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon