Ако се интересувате от строежа на собствен имот е добре да сте запознати с правата, които имате в тази сфера. Ние от SofLaw.bg се стараем да предоставим лесно разбираема информация относно различни правни ситуации.

Правото на строеж, най-общо, представлява ограничено вещо право, което позволява на дадено лице да построи сграда или друг вид постройка върху чужда земя. Правото на строеж се различава от другите вещни права. То цели създаването на нова вещ, в случая постройка, която се намира на територията на недвижим имот притежаван от друг субект.

Правото на строеж се учредява с договор между собственика на земята и лицето, което има желание да построи сграда върху нея. При такива правоотношения се налага вписване в съответния имотен регистър.

Основни характеристики на правото на строеж

Собствеността върху строежа и срока са основни характеристики на правото на строеж. Собствеността върху постройката и имота се разпределя между различни лица. Лицето, което според договора има право да направи строеж става собственик на построената сграда. Собственик на земята си остава другото лице, което не притежава собственост на сградата.

Правото на строеж обикновено е срочно, което означава, че се учредява за определен период от време. След изтичане на този срок, собствеността върху построеното може да премине към собственика на земята, ако не е уговорено друго.

Важно уточнение е, че правото на строеж се предоставя срещу заплащане. То може да бъде изплатено еднократно или да се прави на периодични плащания.

Процедура за учредяване на правото на строеж

Тази процедура включва подготовката на договор във формата на нотариален акт. Сключването му се прави пред нотариус, който оперира в района, в който се намира недвижимия имот.

Предпочитана практика е преди да се сключи договора за правото на строеж да се подготви предварителен документ, в който да се впишат всички уговорки между страните. Важно е в предварителния договор точно да се определи размера на обезщетението, което ще се дължи срещу учреденото право на строеж.

Договорът се сключва задължително като нотариален акт и се вписва в Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Той може да бъде възмезден или безвъзмезден. Важно е в договора да бъде посочен обема на предоставеното право на строеж. В това число се включват площ, етажност и други параметри на бъдещата сграда. Тези ограничения трябва да са в съответствие с подробния устройствен план на сградата, който е издаден от главния архитект на района.

Понякога се налага правото на строеж да бъде определено чрез съдебно дело. Ако ви предстои такова може да се консултирате с адвокатите на нашата кантора, които ще ви помогнат в подготовката за съдебния процес.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon