Един от въпросите, който стои пред една двойка, която е решила да сключи граждански брак, е как ще се уреждат имуществените отношения между тях. Имуществените отношения между съпрузите се уреждат по един от трите режима – режим на общност – т.нар. СИО, режим на разделност и договорен режим (брачен договор).

Изготвяне на брачен договор в цяла България

Брачният договор е сравнително нова възможност за съпрузите да уредят имуществените си отношения. Все повече българи вече избират да уредят тези отношения, като сключат брачен договор, тъй като той би могъл да им спести доста спорове при една евентуална раздяла.

 • С брачния договор съпрузите могат да уреждат само имуществени, но не и лични отношения между тях.
 • С брачния договор могат да се уредят и въпросите, свързани с издръжката на децата по време на брака или при прекратяването му.
 • Брачният договор може да се сключи преди сключването на брака или по време на брака.
 • Брачен договор не могат да сключат непълнолетни или ограничено запретени съпрузи.
 • Брачният договор може да препраща към някой от другите два режима на имуществени отношения. За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.
 • Брачният договор задължително се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.
 • Брачният договор поражда задължения и за двамата съпрузи.
 • Брачният договор се регистрира в Централен регистър на имуществените отношения между съпрузите.
 • Брачният договор поражда действието си от момента на сключването на брака, а ако е сключен по време на брака – от деня на сключването му или друга посочена в него дата.
 • Брачният договор може да се прекрати по взаимно съгласие между съпрузите, по иск на единия съпруг или при прекратяване на брака. Брачният договор може да бъде развален и по съдебен ред.

В зависимост от специфичните отношения между съпрузите, те могат да включат в брачния договор най-различни и разнообразни уговорки.

Имуществени отношения, които съпрузите могат регламентират чрез подписването на брачен договор, могат най-общо да бъдат разделени на три големи групи, а именно:

 1. Отношения между съпрузите относно имуществото, което са придобили преди брака
 • С брачния договор съпрузите могат:

            – да запазят собствеността върху тези обекти или

–  да ги прехвърлят (на всички или някои) на другия съпруг.

 1. Отношения между съпрузите относно имуществото, което се придобива по време на брака
 • брачният договор може да препраща към някой от законовите режими – режим на общност или разделност;
 • с брачния договор съпрузите могат да уговорят:

            –  начините на управление и разпореждане с придобитото по време на брака имущество – съвместно от двамата съпрузи, по отделно от всеки от тях или от единия, но с изричното съгласие на другия;

            – участие на съпрузите в разходите за задоволяване нуждите на семейството;

            – издръжката на съпрузите по време на брака

            – и други.

 1. Отношения между съпрузите при или след прекратяване на брака
 • с брачния договор съпрузите могат да уговорят:

            – правата на съпрузите след развода върху придобитото от тях по време на брака;

            – разпределение на поетите от съпрузите по време на брака задължения след развода;

            – ползването на общи лични вещи на съпрузите след развода;

            – издръжката между съпрузите след развода;

            – издръжката на децата от брака след развода;

 • Брачният договор не може да съдържа разпореждания в случай на смърт.
 • За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.
 • Брачният договор не може да съдържа уговорки които засягат трети лица. Изключение от това правила са уговорките относно дължимата на децата издръжка.

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ може да Ви отговори на всички въпроси, които Ви интересуват за брачния договор, както и да Ви съдейства при изготвянето на такъв, съобразно специализацията ни като адвокати по семейно право.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon